Tafelgesprek Jongerengroep Duurzaam Jong DRV

De Ronde Venen – Duurzaam Jong DRV, een jongerengroep die zich inzet voor de verduurzaming van de gemeente, organiseert volgende week dinsdagavond een tafelgesprek met belangenorganisaties die zich bezighouden met de gemeentelijke energietransitie. De aanleiding is de grote controverse die bestaat over de zoekgebieden van zonneweides en windturbines, en de vele mediaberichten die erover zijn gepubliceerd. Remy den Hartog (22 jaar), een van de initiatiefnemers, meent dat dit verwarring schept onder burgers: “Je vindt soms zeer tegenstrijdige feitenclaims terug in het debat. De ene partij stelt dat windturbines onacceptabel veel overlast veroorzaken, de andere beweert dat dat juist wel meevalt. Dit alles bemoeilijkt een uiteindelijk kwalitatief besluit, terwijl deze kwestie nu juist zo belangrijk is. Het gaat per slot van rekening om de klimaatdoelen; om onze toekomst!”

Energietransitie                                                                     

Daarom besloot de jongerengroep een tafelgesprek te organiseren met alle belangengroepen die betrokken zijn bij de energietransitie. De discussie zal online te volgen zijn voor alle geïnteresseerde burgers en raadsleden. “We hopen gezamenlijk burgers te informeren over de grootste knelpunten van het debat, met name wat betreft zon en wind; over de relevante feiten aangaande die energievormen; en over de kernwaarden die meespelen in het debat. Uiteraard zullen we echt in discussie gaan over de meest prangende onderwerpen, maar de insteek is een constructief en open gesprek.” Energieke Rondeveners, Veenwind, Stop Windturbines in het Geingebied, Redt het Angstellandschap (niet zeker)en Redt de Plassen doen allemaal mee. Ook Duurzaam Jong DRV zal aan tafel komen zitten: “Het energiedebat wordt tot nu toe grotendeels gedomineerd door 50+’ers. Wij willen daar verandering in brengen. Immers, de keuzes waar de gemeenteraad voor staat zijn tekenend voor hoofdzakelijk onze toekomst. De stem van jongeren mag niet ontbreken.”

Online                                                       

Het tafelgesprek vindt plaats op dinsdagavond 22 juni om 19.30 uur (inloop 19.00 uur). Het is online te volgen op het Youtube-account ‘Duurzaam Jong DRV’, en kan ook later worden teruggekeken. Remy kijkt heel erg uit naar de discussie: “Wij zijn alle deelnemende partijen ontzettend dankbaar dat zij zo enthousiast hebben gereageerd op dit initiatief. We hebben allemaal zeer uiteenlopende standpunten over zonneweides, windturbines en hun alternatieven, maar het belang van de energietransitie zien wij allemaal in. Nu de opkomst nog! Wij nodigen alle geïnteresseerde burgers en raadsleden van harte uit om mee te kijken volgende week.”  Op 30 juni neemt de gemeenteraad een besluit over de zoekgebieden. Duurzaam Jong DRV hoopt dat het tafelgesprek nog een waardevolle bijdrage kan leveren aan de overwegingen van de raadsleden.

Foto: Op zondag 6 juni hielden Remy den Hartog (meest links) en de andere initiatiefnemers van Duurzaam Jong DRV hun eerste fysieke bijeenkomst over het tafelgesprek.