Jonathan van Diemen stapt uit CDA fractie

Nieuwe splinterfractie in Ronde Veense raad

De Ronde Venen – Begin deze week heeft het  Mijdrechtse raadslid Jonathan van Diemen de CDA-fractie meegedeeld als eenmansfractie het raadswerk voort te zetten. Van Diemen: ,,Bij diverse onderwerpen had ik een ander standpunt dan de fractie. Met dezelfde uitgangspunten kwam ik tot andere conclusies. Ik herkende mij daardoor niet meer in het verhaal van de fractie.’’

Het was een moeilijk besluit, zegt Van Diemen. ,,Toch denk ik dat ik op deze manier de personen die op mij gestemd hebben beter kan vertegenwoordigen. Ik zal me met enthousiasme inzetten voor de gemeente en op een positieve manier de uitdagingen oppakken die voor ons liggen. Er ligt een goed coalitieakkoord en er is een capabel college dat in staat is het coalitieakkoord uit te voeren en dat ik steun.’
,,Ik ben deze raadsperiode met veel enthousiasme begonnen en die positieve energie wil ik vasthouden. Op die manier kan ik mijn werk het best doen. Hoe mijn raadswerk zich ontwikkelt ga ik nog verder uitwerken. Ook een naam voor mijn fractie heb ik nog niet. Ik zal mij in ieder geval kritisch constructief opstellen richting het college en de uitvoering die zij geven aan het coalitieakkoord.’’

Betreuren

CDA-fractievoorzitter Rein Kroon: “We betreuren het besluit dat  Jonathan van Diemen heeft genomen. Voor ons komt het onverwachts. Ik laat het aan hem om zijn beslissing toe te lichten. Feitelijk zijn er twee opties: de zetel opgeven en uit de gemeenteraad, dit heeft de voorkeur van het bestuur en de fractie, of alleen doorgaan. De keus is aan hem.” Bij de raadsverkiezing van april 2014 behaalde Van Diemen 286 stemmen. Daarmee was hij de vijfde in rij bij de CDA-kandidaten.