Inzameling oud papier in Kudelstaart door SSK blijft

Aalsmeer – Rendabel is het niet, er moet zelfs geld bij, maar de gemeente heeft besloten om het ophalen van het oud papier en karton in Kudelstaart door de Stichting Supporting Kudelstaart te handhaven. Dit om SSK de mogelijkheid te bieden om invulling te kunnen blijven geven aan haar maatschappelijke rol in de Kudelstaartse gemeenschap.

Sinds 1969 haalt de Stichting het oud papier op in Kudelstaart. Destijds was de prijs van het oud papier voldoende om de kosten van de inzameling te kunnen dekken. In de periode 2019 tot 2021 is de prijs van oud papier gekelderd waardoor de gemeente een tijdelijke voorziening heeft moeten treffen om het voor SSK aantrekkelijk te houden het oud papier in Kudelstaart te blijven inzamelen. Bij het vaststellen van het beleid ‘Van Afval naar Grondstoffen’ in 2021 is de bijzondere situatie van SSK erkend en heeft de raad via een amendement aangegeven dat die positie gehandhaafd moet blijven omdat de inzameling naar tevredenheid verloopt en SSK een bijzondere maatschappelijke positie inneemt in Kudelstaart. Ook is toen de suggestie gedaan een en ander voor de toekomst te regelen in een prestatieovereenkomst. Dat is toen niet gebeurd.

De gemeente heeft nu besloten om alsnog een overeenkomst met SSK aan te gaan voor het inzamelen van oud papier en karton. Om het ook voor de stichting rendabel te houden stelt de gemeente een jaarlijkse bijdrage van 32.000 euro, gebaseerd op de tarieven en tonnages uit 2023, beschikbaar. 

Oud papier en karton wordt door Stichting Supporting Kudelstaart in samenwerking met Kudelstaartse verenigingen en de firma Nijssen uit Nieuw-Vennep iedere eerste vrijdag van de maand huis aan huis opgehaald in Kudelstaart.

Foto: Inzameling oud papier en karton. Foto: Stichting Supporting Kudelstaart