Invoering Ledenraad

Invoering Ledenraad bij Royal FloraHolland

Aalsmeer – Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Royal FloraHolland van 31 mei is met een meerderheid van 79 procent ingestemd met de invoering van een Ledenraad per 1 januari 2019. De nieuwe structuur – waarbij de Algemene Ledenvergadering (ALV) komt te vervallen – verbetert de kwaliteit van besluitvorming binnen de coöperatie. De statutenwijziging kreeg steun van meer dan de benodigde 2/3 van de stemmen.

Historisch moment

Jack Goossens voorzitter raad van commissarissen: “Het instellen van een Ledenraad is een historisch moment voor de coöperatie en haar leden. Hiermee zetten we een enorme stap naar meer structurele invloed van de leden”. In de afgelopen anderhalf jaar is met de leden van de coöperatie in consultatiesessies gesproken over dit onderwerp en diverse andere strategische thema’s. Deze dialoog wordt voortgezet vanuit de Ledenraad. Ze biedt leden de kans via de Ledenraad invloed uit te oefenen op het beleid van Royal FloraHolland en de Ledenraad te voeden met ideeën.

Samenstelling Ledenraad

De komende maanden kunnen leden zich kandidaat stellen voor de Ledenraad. Een voordrachtscommissie – bestaande uit leden – maakt een eerste selectie met als doel te zorgen voor een juiste afspiegeling van het ledenbestand. De leden stemmen tijdens de allerlaatste ALV in december dit jaar over de voorgedragen kandidaten, waarna de Ledenraad bestaande uit ongeveer 40 leden, geïnstalleerd zal worden.

Strategie

Steven van Schilfgaarde, CEO Royal FloraHolland, presenteerde tijdens de ALV de aangescherpte strategie van de coöperatie. Van Schilfgaarde: ‘We focussen ons op onze kernactiviteiten: het versterken van de fysieke en digitale marktplaats. Daarbij hoort het doorontwikkelen van logistieke en financiële diensten en diensten gericht op kwekers”. Van Schilfgaarde benadrukte in de toelichting op de jaarrekening dat Royal FloraHolland financieel gezond is, maar dat er met het oog op het uitvoeren van de strategie keuzes gemaakt moeten worden.

Afscheid

Tijdens de ALV werd afscheid genomen van Caroline Princen, lid van de raad van commissarissen. Zij is het aan einde van haar eerste termijn en is niet beschikbaar voor een volgende. Voorzitter Jack Goossens bedankte haar zeer voor de bijdrage in haar periode als commissaris.

Over Royal FloraHolland

Met 100.000 transacties per dag en duizenden soorten bloemen en planten is Royal FloraHolland dé internationale marktplaats en kennispartner die bijdraagt aan het succes van kwekers en hun klanten. Royal FloraHolland heeft een jaaromzet van 4,7 miljard euro en 4.141 leden waarvan 602 buitenlandse leden. Er zijn circa 2.500 klanten. In 2017 zijn er totaal 11,7 miljard stuks bloemen en planten verkocht. Momenteel zijn er 35 veilingklokken verdeeld over 4 vestigingen (Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg, Eelde).