Internationale Dag van de Mensenrechten

Brief van burgemeester Gido Oude Kotte aan inwoners van de gemeente Aalsmeer:

Aalsmeer – “Dit weekeinde wappert voor het raadhuis de mensenrechtenvlag. Deze vlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op deze aarde. Elk jaar op 10 december, is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Een dag die misschien bij u niet direct tot de verbeelding spreekt. Want bij ons in Nederland, in Aalsmeer, is toch alles goed geregeld? In principe is dat zo. In onze wetten, onze regels en in het handelen van onze overheid worden de mensenrechten gerespecteerd. 

Zo heb je recht op leven, vrijheid en veiligheid. Je hebt recht op privacy en op bescherming van je goede naam. Je mag uitkomen voor je meningen en je mag overal informatie vandaan halen. Je hebt recht op bezit en dat mag niemand zomaar van je afnemen. Iedereen wordt vrij en met gelijke rechten geboren. En zo zijn er nog ongeveer 25 universele mensenrechten. Universeel omdat ze gelden voor wie je ook bent, waar je ook bent. Maar hoe goed deze rechten ook in onze wetten zijn verankerd, ze staan ook hier, in Aalsmeer, voortdurend onder druk.

Want, ook in Aalsmeer worden mensen gediscrimineerd. Ook in Aalsmeer wonen mensen die zich niet veilig voelen en zelfs in onvrijheid leven door bedreigingen. Ook in Aalsmeer zijn mensen die wel recht hebben op bezit, maar niets hebben omdat ze het simpelweg niet (meer) kunnen betalen. En ja, ook in Aalsmeer is sprake van het uitbuiten van de medemens. 

Aalsmeer heeft zich de afgelopen maanden op veel vlakken van zijn beste kant laten zien. De over het algemeen hartverwarmende reacties op de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne en de tijdelijke opvang van asielzoekers aan de Legmeerdijk bijvoorbeeld, stemmen mij hoopvol voor de toekomst. Maar wat mij betreft is er nog een mensenrecht dat nergens wordt benoemd. Het Recht op Verdraagzaamheid. Daarmee bedoel ik: begrip voor elkaar en wat geduld met elkaar. 

Op dat gebied blijft er werk aan de winkel. Voor ons allemaal. Want ook ik herken dat mijn lontje soms kort is en dat ik te weinig geduld heb. En ja, ongeduld is snel aangewakkerd en de neiging om overhaast en onredelijk te reageren neemt helaas toe. Iedereen herkent wel die akelige en ongemakkelijke reacties op social media. Kort, krachtig, met veel uitroeptekens en hoofdletters. Het elkaar met respect behandelen is daar ver te zoeken. 

Op deze Internationale Dag van de Mensenrechten, sta ik samen met jullie graag even stil bij het recht op verdraagzaamheid. Gun elkaar het voordeel van de twijfel. Geef elkaar een tweede en derde kans. Luister naar elkaar en probeer je altijd in een ander te verplaatsen. Wees vriendelijk, geduldig en wees alstublieft mild voor elkaar. 

Mijn wens is dat we in Aalsmeer en Kudelstaart niet alleen deze dag maar elke dag naar elkaar luisteren, elkaar proberen te begrijpen en niet direct een oordeel of mening klaar hebben. Het is simpelweg de enige manier tot een menswaardig bestaan.” 

Hartelijke groet,  burgemeester van de gemeente Aalsmeer, mr. G.E. Oude Kotte.

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte hijst de mensenrechtenvlag in top bij het raadhuis samen met bode Rick. Foto: Gemeente Aalsmeer