Info-avond over enerzuinig wonen in Stommeer

Aalsmeer – Aalsmeer werkt aan een wijkaanpak Stommeer die zich richt op het verbeteren van de leefomgeving. Het gaat hierbij om het vergroenen, het aan passen aan klimaatverandering en het verduurzamen van de wijk. In dit kader organiseert de gemeente op woensdagavond 8 november een informatiebijeenkomst over energiezuinig en comfortabel wonen voor woningeigenaren uit Stommeer.  

Verduurzamen

Uit ervaring blijkt dat woningeigenaren behoefte hebben aan informatie over het verduurzamen van hun woning: wat zijn de mogelijkheden en kosten? De gemeente wil inwoners graag bij ondersteunen en heeft hiervoor bureau Woningwaard ingeschakeld. Dit bureau heeft een scan gemaakt van alle koopwoningen, exclusief appartementen, die voor 1992 zijn gebouwd. De scan is gebaseerd op openbaar beschikbare informatie en geeft globaal inzicht in de mogelijkheden om de woning energiezuinig te maken en tegelijkertijd te isoleren tegen geluid. Op deze bijeenkomst krijgen eigenaren van woningen meer informatie over de energiescan, het maatwerkadvies en de maatregelen uit het advies. Er zijn medewerkers van de gemeente en Woningwaard aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarna is er een energiemarkt, waar ook energiecoaches aanwezig zijn. Zij kunnen inwoners informeren over kleine energiebesparende maatregelen. 

Eigenaren van appartementen

Ook eigenaren en bewoners van appartementen in Verenigingen van Eigenaren met bouwjaar voor 1985 en energielabel D, E, F of G zijn welkom op de bijeenkomst. Voor deze groep bewoners is een presentatie over energiebesparende maatregelen, subsidies en ondersteuning met advies speciaal voor VvE-woningen. Het Servicepunt Energieadvies is ook aanwezig op de energiemarkt, hier kunnen VvE’s terecht met vragen over het verduurzamen van gebouwen.

De bijeenkomst op woensdag 8 november is van 19.30 tot 21.30 uur en vindt plaats in zalencentrum ’t Baken aan de Sportlaan 86. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomst via: energietransitie@aalsmeer.nl, graag voor 1 november. Geef bij aanmelding aan of u in een VvE-woning woont, zodat de organisatie weet voor welk onderdeel van de bijeenkomst de aanmelding is.