In een jaar 108 corona-boetes in Aalsmeer!

Aalsmeer – In een jaar tijd, van maart 2020 tot maart 2021, heeft de politie in Nederland in totaal 112.975 boetes uitgedeeld vanwege het overtreden van de corona-maatregelen. Het grootste van de bekeuringen betreft overtreding van de avondklok, in totaal 64 procent. Naast de bijna 113.000 boetes zijn ook 40.555 waarschuwingen gegeven. In grote steden zijn relatief meer processen-verbaal opgemaakt en waarschuwingen gegeven dan in landelijke gebieden. 

In Aalsmeer zijn van maart tot maart totaal 108 corona-boetes uitgeschreven, van dit aantal 78 wegens het overtreden van de avondklok. Er zijn geen bekeuringen gegeven voor de mondkapjesplicht in personenvervoer en in publieke ruimtes en geen boetes uitgedeeld vanwege het verbod groepsvorming. Voor het overtreden van de noodverordening hebben 19 personen een bekeuring gekregen, voor het niet blijven op veilige (1,5 meter) afstand 10 personen en er is 1 boete gegeven vanwege het gebruik van alcohol in een gebied waar dit verboden is. 

Minder bekeuringen Uithoorn

In Uithoorn zijn totaal 90 boetes uitgedeeld. De avondklok werd in vergelijking met Aalsmeer minder vaak overtreden: 64 bekeuringen. Er is 1 proces-verbaal uitgeschreven voor het niet dragen van een mondkapje in personenvervoer, 6 bekeuringen voor het niet dragen van een mondkapje in publieke ruimte, 13 boetes vanwege het overtreden van de noodverordening, 1 bekeuring voor verbod alcohol en 5 personen zijn op de bon gezet vanwege groepsvorming. In Uithoorn werd wel netjes afstand gehouden, in ieder geval zijn hier geen boetes voor gegeven.

Negeren avondklok

In de grotere steden Amstelveen en Haarlemmermeer zijn uiteraard fors meer boetes uitgeschreven. In totaal in Amstelveen 472 bekeuringen, waarvan 325 wegens het overtreden van de avondklok, 112 voor het negeren van de noodverordening en 25 voor groepsvorming. In Haarlemmermeer is actief gecontroleerd. Er zijn in totaal liefst 1040 boetes gegeven, waarvan 555 wegens het overtreden van de avondklok, 288 voor het negeren van de noodverordening, 47 voor het niet blijven op veilige afstand en 129 vanwege groepsvorming. 

Mondkapje en alcohol

Verder hebben in Amstelveen 7 en in Haarlemmermeer 21 personen een boete gekregen vanwege het niet dragen van een mondkapje (in openbaar vervoer en in publieke ruimte), zijn in Amstelveen ook geen bekeuringen uitgeschreven wegens onvoldoende afstand houden, wel voor alcoholgebruik: 3 in totaal. In Haarlemmermeer zijn geen mensen wegens alcoholgebruik beboet.