Hogere opkomst bij verkiezingen Rijnland

Aalsmeer – Met een opkomst van 54,2% hebben inwoners van Rijnland zich uitgesproken tijdens de waterschapsverkiezingen. De voorlopige uitslag (94% van de stemmen zijn geteld) van het hoogheemraadschap van Rijnland laat een stijging zien in het aantal stemmen. Een grotere opkomst, maar geen grote verschuivingen, zoals bij de verkiezingen van de Provinciale Staten wel het geval is. Maandag 25 maart wordt de definitieve uitslag bekend gemaakt.

Dijkgraaf Rogier van der Sande is erg trots op deze opkomst: “De stijging van het aantal stemmers toont aan dat mensen het belang van water inzien en de rol van het waterschap waarderen.” Al meer dan 750 jaar houdt het hoogheemraadschap van Rijnland, in een van de meest complexe beheergebieden van Nederland, de kwaliteit van het water in de gaten en waakt over veiligheid. Maar met het veranderende klimaat komen ook steeds meer uitdagingen. “We zullen ons de komende jaren verder moeten blijven ontwikkelen en steeds op zoek gaan naar nieuwe samenwerkingen. Een mooie uitdaging voor het nieuwe bestuur om hierbij ook de belangen van diverse partijen binnen Rijnland mee te nemen.”

Verdeling van de partijen

PartijStemmen in %
VVD20,3%
CDA13,5%
Water Natuurlijk13,9%
Partij van de Arbeid15,3%
Algemene Waterschapspartij  7,8%
Partij van de Dieren11,9%
ChristenUnie-SGP7,8%
50Plus7,9%
Trots1,5%

Jop, Eppo en Chris

Op maandag 25 maart om 10.00 uur stelt het hoofdstembureau tijdens een openbare zitting de definitieve uitslag vast. Dan worden ook de voorkeurstemmen per kandidaat bekend gemaakt. Mag oud-wethouder Jop Kluis van Aalsmeer plaatsnemen in het Algemeen Bestuur van Rijnland? Hij stond op plaats 5 op de lijst van Water Natuurlijk. Misschien is hij wel ‘gestegen’ dankzij voorkeursstemmen. Voor het CDA hadden CDA-raadslid Eppo Buskermolen (28) en CDA-bestuurslid Chris Leicher (13) zich bij Rijnland verkiesbaar gesteld. Ook voor deze twee wacht een lang weekend…

Zitting nieuwe bestuur
Het nieuwe Algemeen Bestuur van Rijnland treedt op donderdag 28 maart aan en bestaat uit 30 leden. Zij behartigen vier jaar lang de belangen van de inwoners en gebruikers in het werkgebied van Rijnland. Van deze 30 zetels zijn er 21 zetels voor de categorie ingezetenen (die zijn op 20 maart gekozen), 4 voor de categorie ongebouwd, 4 voor de categorie bedrijven en 1 voor de categorie natuurterrein.