Extra vliegtuigoverlast blijft in Kudelstaart

Aalsmeer – In de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hebben regionale bestuurders, omwonenden en de luchtvaartsector afgelopen vrijdag 22 november met elkaar afspraken gemaakt over het uitvoeren van twee concrete hinderbeperkende maatregelen. Aan de zuidkant van de luchthaven wordt er tussen Rijsenhout en Leimuiden definitief via een vaste bocht gevlogen, zodat minder verkeer Leimuiden raakt (gemeente Kaag en Braassem). Aan de noordkant van de luchthaven komt er een vaste naderingsroute in de nacht naar de Zwanenburgbaan, zodat er minder verkeer uitwaaiert over de regio. Deze maatregelen leiden tot zo’n 600 à 700 minder ernstig gehinderden.

Experiment nu definitief

De proef met het toepassen van de techniek van een vaste bochtstraal tussen Rijsenhout en Leimuiden loopt al enige tijd. KLM en Transavia hebben hieraan actief medewerking verleend. De proef is uitvoerig geëvalueerd en de besluitvorming daarover is nu in positieve zin afgerond. Hiermee wordt invulling gegeven aan een afspraak in de ORS op verzoek van de gemeente Kaag en Braassem. Voor met name Leimuiden betekent dit minder uitwaaierend verkeer en minder hinder in het dorp. 

Onbegrijpelijk, vindt menig inwoner van Aalsmeer. Minder overlast voor zo’n 600 à 700 huishoudens is niet in verhouding met de ruim 10.000 mensen in Aalsmeer, die nu blijvend te maken houden met (nog) meer vliegtuigoverlast.  Doordat dit experiment nu definitief blijft, houdt Kudelstaart overlast van startend verkeer vanaf de Kaagbaan. De vliegtuigen komen lager en dichterbij over. 

Roep Aalsmeer genegeerd

Tel daarbij op dat ook de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan (ernstige) geluidshinder in de gemeente Aalsmeer veroorzaken en de conclusie is dat de roep uit Aalsmeer om geluidshinder boven haar gemeente te verminderen genegeerd ofwel niet serieus genomen is. Wethouder Robbert-Jan van Duijn heeft wel iets bereikt: “Omdat de maatregel voor de woonkern Kudelstaart niet positief uitpakt en er daar sprake is van een optelsom van hinder wordt, op verzoek van de wethouder Robbert-Jan van Duijn van Aalsmeer, door de ORS bij de minister aangedrongen op aandacht voor de gehele zuidoosthoek in het door Schiphol nog te presenteren plan voor hinderreductie in de toekomst.”

Interim-voorzitter

Per 1 juli 2019 is de heer Pieter van Geel door de minister aangesteld als interim-voorzitter van de ORS. Hij heeft als interim-voorzitter de opdracht meegekregen leiding te geven aan de evaluatie van de ORS en intussen de continuïteit van de ORS als overlegorgaan in het uitvoeren van de wettelijke taken te borgen. Dat overleg leidde afgelopen vrijdag 22 november tot besluitvorming over diverse hinderbeperkende voorstellen, met de genoemde concrete maatregelen als resultaat.