Help de gemeente de juiste keuzes te maken

Aalsmeer – De gemeente heeft verschillende taken, waaronder maatschappelijke taken. Denk aan het verstrekken van uitkeringen, ondersteunen van ouderen met een beperking of juist kinderen, jongeren en hun ouders die een probleem hebben. Sommige van deze taken moet de gemeente uitvoeren, maar Aalsmeer mag ook veel keuzes maken welke taken ze gaat uitvoeren en hoe. Daarvoor is input nodig van inwoners, verenigingen en organisaties. Daarom organiseert de gemeente op dinsdag 7 maart een werkconferentie “Doen wat nodig is”. De gemeente moet in 2023 keuzes gaan maken. Dit komt onder andere door alles wat er in de wereld, in Nederland en in Aalsmeer gebeurt. De effecten van de oorlog in Oekraïne, de nasleep van corona, de vergrijzing en steeds minder personeel in de zorg zijn voorbeelden. De gemeente wil zoveel mogelijk doen wat nodig is. Voor het maken van de juiste keuzes is input van inwoners, verenigingen en organisaties essentieel. Samen met deze partijen wil de gemeente nadenken over de uitdagingen waar Aalsmeer voor staat. Wat gaan de gemeente doen, samen met wie en hoe? 

Kunst, cultuur, sport, opgroeien

Denk aan sport of kunst en cultuur: welke subsidies moeten blijven bestaan en wat is van belang voor sportlocaties binnen en buiten? Welke ideeën hebben verengingen hierover en welke rol kunnen zij spelen bij mogelijke oplossingen. Moet de gemeente musea, evenementen, ateliers voor kunstenaars en de amateurkunst blijven ondersteunen en op welke manier? Of bijvoorbeeld op het gebied van opgroeien, elkaar helpen en ontmoeten: wat is nodig om kinderen veilig, gezond en kansrijk te kunnen laten opgroeien? Hoe helpen we mantelzorgers het beste en hoe regelen we met elkaar passende locaties om te ontmoeten en activiteiten te organiseren. Wat is nodig om thuis te kunnen blijven wonen als je ouder wordt en beperkingen krijgt. 

Bij dit alles is natuurlijk ook van belang wat de rol van de gemeente is. Moet de gemeente iets regelen? Of juist inwoners en bedrijven de mogelijkheid geven om initiatieven te nemen en deze zo mogelijk te faciliteren. Dit alles komt ter sprake tijdens de conferentie, waar deelnemers aan verschillende tafels over deze onderwerpen kunnen meedenken en hun ideeën kunnen geven.

Menselijke maat

“Wij willen als gemeente de ondersteuning aan inwoners, verenigingen, organisaties bieden die nodig is, maar wij kunnen niet alles meer doen. Daarom moeten we een aantal keuzes maken, in wie we helpen, welke ondersteuning we bieden en hoe we dat gaan doen. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de menselijke maat. Om de juiste keuzes te maken, vragen we inwoners, verenigingen en organisaties om met ons mee te denken op de conferentie van 7 maart”, aldus de wethouders Bart Kabout (Jeugd en Onderwijs) en Willem Kikkert (Zorg en Welzijn). 

Werkconferentie

De conferentie op dinsdag 7 maart vindt plaats van 13.00 tot 16.30 uur in de Studio’s in Aalsmeer. Vanaf 13.00 uur is er een inloop met lunch, het programma start om 13.45 uur. Gastspreker Kevin Weijers inspireert de deelnemers met zijn presentatie “Anders kijken, anders doen”. Daarna zijn er twee rondes waarin deelnemers aan tafels praten over verschillende onderwerpen, waaronder ‘Fit en gezond blijven’, ‘Leren van kunst en cultuur’, ‘Veilig, gezond en kansrijk opgroeien’, ‘Wonen en zorg combineren’ en ‘Iedereen kan en mag meedoen’. Om 16.30 uur sluit dagvoorzitter Cindy Pieterse de conferentie af. Meld u aan via: https://participatie.aalsmeer.nl/nl-NL/projects/werkconferentie-doen-wat-nodig-is of bel naar het secretariaat van de gemeente Aalsmeer, 0297-387517 (mevrouw van Welie).