Hagelnieuwe Penta voor team HoutOp

Aalsmeer – Met plezier heeft team HoutOp de verhalen gelezen en foto’s bekeken in de Meerbode, maar bij het zien van de kolom met de gewonnen prijzen, sloeg het plezier om in teleurstelling. HoutOp heeft namelijk een prijs gewonnen, een prijs zelfs die gekoesterd wordt en graag voor een jaar mee naar huis gaat.

Er is weken door de teamleden geklust om vooral opvallend aan de Pramenrace deel te kunnen nemen. Er werd lang nagedacht over hoe in te haken op het thema ‘Cartoons’. Cowboys, Flintstones of striphelden? Nee, het werd een aankleding met een knipoog naar het thema. De praam werd omgetoverd tot een ‘Car van toen’.

De mooie, blauwe oldtimer trok, zoals was gehoopt, veel bekijks en HoutOp mocht vele complimenten in ontvangst nemen en dus ook een prijs. De ‘Hagelnieuwe Penta’ is een wisselprijs en wordt jaarlijks uitgereikt aan het team dat het meest heeft bijgedragen om de Pramenrace in Ere te houden.

Een jaar lang sierde deze grote prijs de werkkamer van burgemeester Gido Oude Kotte op. In 2020 kon de Pramenrace niet gevaren worden vanwege corona. Vorig jaar echter heeft de burgemeester met enkele ambtenaren alles op alles gezet en medewerking verleend om de ’tocht der tochten’ toch te laten varen. De ‘Hagenieuwe Penta’ werd als dank door het SPIE-bestuur uitgereikt aan de burgemeester, maar moest natuurlijk na een jaar ingeleverd worden.

Jammer, vond burgemeester Oude Kotte dit en dat vindt overigens iedereen die een prijs wint bij de Pramenrace, maar het zijn nou eenmaal wisselprijzen. De burgemeester heeft inmiddels een mini ‘Hagelnieuwe Penta’ gekregen, en de echte grote prijs is in de feesttent overhandigd aan team HoutOp. En terecht deze ere-prijs voor de ‘Car van toen’ en, nu dan toch nog, vermelding in de krant. Gefeliciteerd team HoutOp!