Grote zorgen over hoge energieprijzen in tuinbouwsector

Aalsmeer – Een brief over de energiecrisis hebben Greenport gemeenten gestuurd aan minister Jetten van Klimaat. Met dit schrijven dringen de gemeenten aan op actie van het Ministerie om de glastuinbouw in de regio te ondersteunen om daarmee faillissementen en verlies van werkgelegenheid te voorkomen: 

“De wereldwijde koppositie van het Nederlandse glastuinbouwcluster, onze lokale sierteelt en voedselvoorziening, staat onder druk. Bloemen, planten, maar ook groenten, voor gezondheid en geluk. Vanuit Nederland verkopen we ze over een groot deel van de wereld. Jaarlijks levert dit een bedrag van 20 tot 25 miljard euro op. Dagelijks spreken wij tuinders over de druk van de hoge energieprijzen op de hele sector. We laten niet alleen deze prachtige producten groeien, maar bedenken evengoed hoe we deze bloemen, planten en groenten zo efficiënt mogelijk telen en kweken. Niet voor niets zijn de beste veredelaars, telers, kwekers, onderwijsinstellingen en kwaliteitsbewakers gevestigd in onze gemeenten. 

Grote impact en zorgen

De impact van de energiecrisis op het glastuinbouwcluster en onze gemeenten brengen wij met klem onder uw aandacht en wij gaan hier graag zo snel mogelijk met u over in gesprek. De zorgen over de impact van hoge energieprijzen op tuinbouwsector zijn groot. De verwachting is dat tot wel 40% van de glastuinbouwbedrijven kan omvallen als de energieprijzen zo hoog blijven. Voor onze Greenport, de sierteeltsector de vele aanverwante sectoren en industrieën én de Nederlandse economie, zou dat een grote klap zijn. Dit raakt het hele glastuinbouwcluster en daarmee de tweede economische sector van Nederland, inclusief de transport en logistiek, de innovatie- en veredelingsbedrijven, de verpakkingsindustrie en de vele lokale ondernemers die actief zijn rondom de sector. De huidige situatie is zo groot en onverwacht, dat we dit niet zomaar onder het ondernemersrisico kunnen scharen. 

Regelingen en subsidies

Als Greenport-Aalsmeergemeenten vragen we daarom uw hulp. Veel bedrijven willen verduurzamen om hun gasverbruik te verminderen. Niet meer afhankelijk zijn van het gas zorgt voor perspectief en een toekomst. Door de onzekere tijd en grote financiële druk is investeren in verduurzaming voor hen nu veelal niet mogelijk of durft men het niet aan. De wil is er, het perspectief niet. We roepen u op hen hierbij, samen met ons, te helpen. Het bieden van perspectief is van groot belang voor de verdere ontwikkeling van tuinbouwkennis en – innovatie. Wij pakken onze rol in de verduurzaming, evenals bijvoorbeeld planologische zekerheid. Op de korte termijn kunnen tuinders geholpen worden als financiële regelingen en subsidies beter toegespitst worden op de situatie. Ons glastuinbouwcluster is een cluster met grote betekenis, opbrengst en werkgelegenheid. Niet alleen voor onze gemeenten, maar ook voor Nederland. De over generaties opgebouwde kennis en innovatie mogen niet verloren gaan. 

Maatschappelijk belang

Afsluitend: de sierteeltsector is diep geworteld in onze lokale samenlevingen. Van vakantiewerk voor de jeugd tot sponsor van het lokale verenigingsleven. Kortom: ook voor het maatschappelijke belang van de sector binnen onze regio vragen wij uw aandacht. Met urgentie vragen we u om samen in gesprek te gaan en op die manier ondernemers in de glastuinbouw, aanverwante sectoren en daarmee ook veel van onze inwoners perspectief te bieden.”

De brief is ondertekend door de wethouders van de Greenport gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Kaag en Braassem en Nieuwkoop.