Grote opkomst bij Ouder Kanjerles op De Brug

Aalsmeer – Om een prettig, veilig en sociaal schoolklimaat te stimuleren, werkt basisschool De Brug in alle klassen met de methode Kanjertraining. Om ook de ouders te betrekken bij deze lessen, zijn zij twee keer per jaar van harte welkom om een Kanjerles mee te doen in de groep van hun kinderen. Op deze manier kunnen ouders zelf ervaren wat een Kanjerles inhoudt. Ook dit keer was de opkomst groot en deden ouders enthousiast mee met de Kanjeroefeningen. Wederzijds respect en vertrouwen in jezelf en in de ander waren de kernwoorden die centraal stonden tijdens deze les. In het voorjaar zal er weer een Open Ouder Kanjerles georganiseerd worden op De Brug.