Grote en kleine Kanjers op De Brug

Aalsmeer – Het was een gezellige drukte afgelopen woensdag op basisschool De Brug. Zo’n 60 ouders deden deze ochtend mee aan een open ouder-Kanjerles in de klas van hun kinderen. De ouders werden uitgenodigd om zélf actief mee te doen met de oefeningen om zo te ervaren wat de Kanjertraining inhoudt.

Tijdens de Kanjertraining leren kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan, zodat de school een veilige plek is. Een plek waar je jezelf kunt zijn zonder gepest of uitgelachen te worden. Omdat de Kanjerregels gelden voor iedereen die betrokken is bij de school, waren de ouders deze ochtend van harte welkom!

In elke groep waren leerkrachten, kinderen en ouders enthousiast bezig. De oefeningen waren vooral gericht op onderling vertrouwen, een belangrijke voorwaarde om op een fijne manier met elkaar om te gaan.

Samenwerkingsoefeningen werden volop gedaan, want alleen als je goed samenwerkt, overlegt en elkaar helpt, kom je tot een goed resultaat! Ouders kregen ook de gelegenheid om in Kanjerkringen met kinderen in gesprek te gaan. Mooi om op deze manier samen met ouders een les te beleven.