Gratis energieadvies voor sport- en maatschappelijke organisaties

Aalsmeer – De hoge energieprijzen raken niet alleen de inwoners, maar ook de sportverenigingen en maatschappelijke organisaties. Om te besparen op de energie(kosten) zijn verschillende maatregelen om te verduurzamen mogelijk. 

Servicepunt Energieadvies van de gemeente Aalsmeer kan hierbij ondersteunen en biedt gratis energieadvies aan. Daarnaast zijn er diverse subsidies beschikbaar voor de maatregelen. Wethouder Willem Kikkert (Duurzaamheid): “Wij vinden als gemeente energiebesparing belangrijk. Niet alleen vanwege de hoge kosten, maar ook om klimaatverandering tegen te gaan. Energiebesparing kan in de praktijk best ingewikkeld zijn. Daarom ondersteunen wij via het Servicepunt Energieadvies onder andere sport- en maatschappelijke organisaties, met advies en begeleiding bij de uitvoering.”

Maatregelen en advies

Het energieadvies geeft inzicht in maatregelen die makkelijk te nemen zijn en dus niet veel kosten, maar ook in grotere maatregelen voor de langere termijn. Daarnaast geeft het advies inzicht in de globale kosten van de maatregelen, terugverdientijden en mogelijke subsidies of leningen. Het energieadvies wordt aangeboden aan maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, kinderopvang, cultuur, religie, zorg en onderwijs met een eigen pand. Voor sportverenigingen en commerciële sportaanbieders met een eigen accommodatie is er een vergelijkbaar aanbod. 

Aanvragen en begeleiding

Wilt u als maatschappelijke- of sportorganisatie energie besparen? Vraag dan een gratis energieadvies aan via www.aalsmeer.nl/servicepuntenergieadvies. Coördinator Carina Dijkhuis kan meer informatie geven over de mogelijkheden en subsidies die er zijn. Zij is bereikbaar via servicepuntenergieadvies@aalsmeer.nl. Wilt u na het advies de maatregelen uitvoeren? Dan biedt het Servicepunt één jaar procesbegeleiding aan. De adviezen en begeleiding doet de gemeente in samenwerking met het bureau Klimaatroute.