Gerichte coronasteun voor Aalsmeerse ondernemers

Aalsmeer – Donderdagavond 4 maart is een voorstel voor steun aan ondernemers in Aalsmeer unaniem door de gemeenteraad aangenomen. De kern van dit voorstel is om Aalsmeerse ondernemers die door de coronamaatregelen getroffen zijn en die geen, of niet in voldoende mate, een beroep kunnen doen op bestaande steunmaatregelen, incidentele steun te kunnen verlenen vanuit het coronasteunfonds van de gemeente. 

Er zijn vanuit het Rijk en vanuit de gemeente steunmaatregelen voor ondernemers in verband met de coronacrisis. Toch blijken die regelingen niet altijd een oplossing te bieden voor elke MKB ondernemer die hard getroffen wordt. De VVD raadsleden hebben diverse gesprekken gevoerd met lokale ondernemers die net buiten een bestaande regeling vielen, waarbij soms schrijnende situaties aan het licht kwamen.

Initiatief fracties

Daarop is, samen met de lokale afdelingen van Groen Links, D66 en de Partij van de Arbeid, het initiatief genomen om met een raadsvoorstel te komen voor gerichte steun. In dit voorstel staat niet zo zeer de regeling centraal, maar meer de oplossing richting ondernemers. Het geeft de gemeente de mogelijkheid om op individuele basis een passende oplossing te vinden voor in acute nood verkerende lokale MKB ondernemers. 

Beoordelingsvermogen

Het voorstel werd tijdens de raadsvergadering op 4 maart unaniem goedgekeurd. Dirk van der Zwaag, fractie-voorzitter van de VVD Aalsmeer zegt trots te zijn op de indieners van dit voorstel, vanwege het initiatief en het behaalde resultaat. “Dit laat zien waar lokale partijen sterk in kunnen zijn. Een alles omvattende regeling voor alle ondernemers bedenken is onmogelijk. Door de wethouders het vertrouwen te geven in hun beoordelingsvermogen, zijn zij in staat om op individuele wijze steun aan hard getroffen ondernemers te verlenen. Dat hoeft niet altijd alleen geldelijke steun te zijn, dat zou ook kunnen door bijvoorbeeld een ruimere mogelijkheid om tijdelijk ergens een terras te plaatsen, zodra dat weer mogelijk is.”