Raad en college op bezoek bij Veiligheidsregio

Aalsmeer – De Veiligheidsregio is een platform voor samenwerking tussen gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie en het OM. Aalsmeer is aangesloten bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De Veiligheidsregio staat op enige afstand van gemeenten, maar speelt een zeer belangrijke rol. Om goed op de hoogte te zijn van de actuele ontwikkelingen gingen de gemeenteraadsleden en de burgemeester en wethouders op werkbezoek.

Wat doet de Veiligheidsregio?

Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Deze gemeenschappelijke regelingen zorgen voor een slagvaardige crisisbeheersing, brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening, met als doel het zo goed mogelijk helpen van getroffenen, het beperken van schade en een zo spoedige mogelijke terugkeer naar een normale situatie. Aalsmeer is aangesloten bij de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, samen met Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel.

Brandweerkazerne Amstelveen en Regionaal Crisiscentrum Amsterdam

Raadsleden en het voltallige college van burgemeester en wethouders brachten een bezoek aan de brandweerkazerne in Amstelveen en aan het regionaal Crisiscentrum in Amsterdam. Directeur van de Veiligheidsregio en brandweercommandant Tijs van Lieshout schetste in zijn presentatie de belangrijkste risico’s voor onze regio. Dat zijn grote en complexe branden, de uitval van vitale voorzieningen, water en extreem weer, een pandemie en terrorisme. Hij liet zien welk materieel en welke menskracht beschikbaar zijn voor incidentenbestrijding. Hoewel de organisatie goed op poten staat, zit de kwetsbaarheid vooral in de bezetting overdag wanneer niet alle vrijwilligersposten goed ingevuld kunnen worden, zo stelde hij.

Het totale jaarbudget van de Veiligheidsregio is 98,2 miljoen Euro, waarvan Aalsmeer 1,164 bijdraagt. Amsterdam is uiteraard de gemeente met de grootste bijdrage, namelijk 77, 4 miljoen euro.

De raadsleden beseffen dat dit veel geld is, maar zo zei één van hen: “We krijgen er veel voor terug. Door de nauwe samenwerking tussen de verschillende diensten en gemeenten kunnen ook wij terugvallen op zeer specialistische hulpverlening.”

Grotere betrokkenheid

Naar aanleiding van aanbevelingen van de Rekenkamer heeft de gemeenteraad van Aalsmeer nagedacht over hoe zij meer betrokkenheid bij en invloed op gemeenschappelijke regelingen kan krijgen. Een raadslid: ”We moeten er nadrukkelijk bij stilstaan hoe we als raad omgaan met dit soort gemeenschappelijke verbanden. Er gaat veel geld in om, maar nog belangrijker: er hangt veel vanaf voor Aalsmeer en haar inwoners. Daarom hebben we nu prioriteiten gesteld en organiseren we regelmatig een woordvoerdersoverleg. Zo kunnen alle politieke partijen vooraf al meedenken en meepraten over wat er gebeurt en gebeuren moet bij de gemeenschappelijke regelingen.”

Na de zomer brengt de gemeenteraad een werkbezoek aan de brandweerkazerne van Aalsmeer. Daar zal ook de ambulancedienst een presentatie geven.

Tips voor een werkbezoek?

De leden van de gemeenteraad gaan regelmatig op bezoek bij maatschappelijke organisaties, initiatieven van inwoners en bij ondernemers en bedrijven. Heeft u een goed idee voor een werkbezoek? Aarzel niet en laat het de gemeenteraad weten!