Gemeentepeiling over groen, sport en cultuur

Aalsmeer – Wat vindt u van het groen in uw buurt? Hoe denkt u over (verkeers)veiligheid, sport en cultuurvoorzieningen in de gemeente? Om te horen hoe inwoners denken over gemeentelijke zaken hebben eind vorige week 5.000 willekeurige inwoners van 18 jaar en ouder een brief ontvangen met het verzoek deel te nemen aan de gemeentepeiling 2019.

Rapportcijfers en suggesties

In de enquête worden rapportcijfers, suggesties en toelichtingen gevraagd, maar ook feitelijkheden, zoals het aantal bezoeken aan voorzieningen of lidmaatschap van instanties, partijen of verenigingen. Het verzoek is om deze enquête digitaal in te vullen. Als digitaal niet lukt, volgt in de tweede ronde een papieren gemeentepeiling. Een steekproef uit alle circa 25.000 inwoners van 18 jaar en ouder hebben bepaald welke 5.000 inwoners zijn gevraagd om medewerking te verlenen.

Toch meedoen?

De gemeente zal de uitkomsten van de digitale en papieren enquêtes rapporteren aan het gemeentebestuur. Ook de geënquêteerden en alle andere inwoners worden op hoofdlijnen geïnformeerd. Bent u niet in de steekproef terecht gekomen, maar wilt u toch meedoen? Stuur dan een email naar seno@amstelveen.nl met uw naam en postcode van uw woonadres en er wordt een inlogcode gestuurd.