wandeling langs kunstwerken roos

Gemeente zoekt leden voor commissie Beeldende Kunst

Aalsmeer – Het Dagelijks Bestuur van Aalsmeer beschikt over een onafhankelijk adviesorgaan voor beeldende kunst in de openbare ruimte: de Adviescommissie Beeldende Kunst. Deze brengt op verzoek van het college advies uit over de realisatie van (nieuwe) kunstwerken in de openbare ruimte en over andere vragen op het gebied van beeldende kunst. De commissie bestaat uit ten minste drie leden en wordt ambtelijk ondersteund. Het gaat om een aanstelling voor drie jaar, met gemiddeld drie vergaderingen per jaar.

Taken

De commissieleden beoordelen en bewaken de kwaliteit bij kunstprojecten en kunstprogrammeringen. Ze brengen advies uit over de realisatie van kunstwerken in de openbare ruimte, gemeentelijke kunstaankopen, herplaatsingen, onderhoud en desgevraagd over beleidsvragen op het gebied van kunst in de openbare ruimte. De adviezen van de commissie zijn niet bindend.

Aan de basis van kunst in de openbare ruimte staan de maatschappelijke en ruimtelijke opgaven en de kansen die hieruit voortkomen. De gemeente wil de komende jaren met nieuwe kunstopdrachten aansluiten op initiatieven en ontwikkelingen binnen de verschillende domeinen (sociaal, economisch en ruimtelijk). Hierbij wil zij stakeholders en bewoners betrekken in de verkenning en uitwerking van de thema’s voor kunstopdrachten. Daarnaast wil de gemeente de percentageregeling voor kunst in de openbare ruimte opnieuw inrichten. 

Van de leden van de commissie verwacht de gemeente dat zij over deskundigheid beschikken op het gebied van beeldende kunst, een lokaal of regionaal netwerk hebben in de kunstwereld, een brede visie hebben op kunst en cultuur, betrokken zijn bij wat er speelt in de gemeente en dat zij in teamverband kunnen werken. Voor meer informatie of aanmelding (met motivatie) kan contact opgenomen worden met Theo Tegelaers via t.tegelaers@amstelveen.nl of schrijf voor 6 december een motivatiebrief met cv naar Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer.