Gemeente Uithoorn wint rechtszaak tegen het Verkeersbesluit

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft de rechtszaak, die tegen haar was aan gespannen over het omstreden Verkeersbesluit, gewonnen. Met een besluit van 3 maart 2016 (het Verkeersbesluit) heeft Uithoorn een besluit genomen tot het instellen van een tijdelijke inrichting in Uithoorn op de Koningin Máximalaan tussen de Prinses Irenebrug en de Laan van Meerwijk. Dit met als doel doorgaand verkeer door het centrum zoveel mogelijk te weren.

Bezwaarschriften

Er werden 59 bezwaarschriften ingediend, die op 3 februari van dit jaar nagenoeg allemaal door de gemeente Uithoorn terzijde werden geschoven vanwege niet-ontvankelijk en/of ongegrond verklaringen. Een aantal belanghebbenden nam dit niet en stapte naar de bestuursrechter in Amsterdam. Dat waren Dorpscomité De Hoef, VIB, Agrimm, LTO, Cumela en de gemeenten Nieuwkoop en De Ronde Venen. Zij hebben tegen de bestreden besluiten van Uithoorn toen beroep ingesteld. Uithoorn, op haar beurt, heeft daartoe een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling bij de rechtbank over deze zaak heeft plaatsgevonden 21 september 2017 jongstleden.

Om kort te gaan, de rechtbank is van oordeel dat het Verkeersbesluit voldoende zorgvuldig en onderbouwd tot stand is gekomen. Wat inhoudt dat de beroepen van de eisende partijen inhoudelijk ongegrond zijn verklaard en de gemeente Uithoorn in principe haar plannen met de Koningin Máximalaan vanaf de Prinses Irenebrug tot aan de kruising met de Laan van Meerwijk verder gestalte kan geven.

Zorgvuldig te werk gegaan
In een eerste reactie laat wethouder Marvin Polak (Verkeer en Vervoer) weten verheugd te zijn over de uitspraak, maar geeft tevens een compliment aan het ambtelijk apparaat, dat in de ogen van de rechtbank zorgvuldig, doordacht en gedetailleerd te werk is gegaan bij het destijds opstellen van het Verkeersbesluit. “Ik weet het oordeel van de rechtbank pas sinds afgelopen weekend en we moeten er intern nog over gaan praten welke stappen we nu verder zullen gaan nemen. Of wij het idee van de tijdelijke herinrichting nog gaan uitvoeren in afwachting van het samenbouwen van beide dorpshelften, is daarvan een voorbeeld. Daar komt bij dat de raad donderdag 2 november hierover ook nog in debat gaat en moet stemmen over het nieuwe dorpsplan met de verkeersafwikkeling in het centrum. Daar zit tevens het voorstel bij om een eenrichtingsverkeer in te stellen richting Prinses Irenebrug. Het zit er natuurlijk wel in dat er al doende over het besluit van de rechtbank zal worden gesproken. Al met al moeten we eerst het raadsbesluit maar eens afwachten alvorens we verdere initiatieven kunnen ontwikkelen.” Aldus wethouder Polak.

Een juist standpunt. Het is bovendien verstandig nog een paar weken af te wachten of tegen deze uitspraak door partijen alsnog hoger beroep wordt ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat is ingesteld kan bij de voorzieningenrechter van de hogerberoepsrechter worden verzocht om het treffen van een voorlopige voorziening. Maar of het zover zal komen is nu nog niet bekend. Het zal de pret in het gemeentehuis van Uithoorn over de rechterlijke uitspraak in ieder geval niet drukken!