Gemeente investeert extra in jeugdigen

Aalsmeer – Er komen tijdelijk extra investeringen om achterstanden die bij de jeugd zijn ontstaan tijdens de coronacrisis een halt toe te roepen. Het onderwijs heeft eerder dit jaar al 700 euro per leerling extra vanuit het Rijk ontvangen. De gemeente kreeg onlangs bijna 470 duizend euro van het Rijk uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Er is samen met scholen, de kinderopvang en preventiepartners een projectplan opgesteld om te zorgen voor een samenhangende aanpak. “De coronamaatregelen trekken een zware wissel op leerlingen, leraren en ouders”, zegt wethouder onderwijs en jeugd Bart Kabout. “De huidige generatie leerlingen verdient, ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst.”

Samenwerken 

In het projectplan NPO Aalsmeer 2021-2023 staan interventies en wordt weergegeven hoe wordt samengewerkt om alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst te bieden. In samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen wordt het NPO geld ingezet om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te stimuleren. 

Vijf doelen

Gemeenten hebben de opdracht van het Rijk gekregen om het NPO-geld uit te geven aan vijf doelen. Het gaat dan om investeringen in ‘bovenschoolse maatregelen’, ‘de voorschoolse periode’, ‘zorg en welzijn’, ‘bevordering van samenwerking in de gemeente’ en ‘maatregelen voor thuiszitters’. 

Een paar concrete voorbeelden van de inzet van het geld in Aalsmeer: er komt extra inzet op voorschoolse educatie om taalachterstanden te voorkomen, er komt extra inzet op ‘pauzesport’, scholen die dat willen kunnen hun schoolpleinen omvormen tot beweegpleinen, er komt voor het primair onderwijs busvervoer naar culturele- en erfgoedlocaties en in het middelbaar onderwijs gaat Yuverta samen met het platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen leerlingen een MVO-monitor uit laten voeren om zo snel mogelijk praktijkachterstanden in te lopen. 

Preventief jeugdhulpaanbod

De extra gelden zijn tijdelijk, maar de gemeente investeert óók structureel in preventieve jeugdhulp ondersteuning. Al het vrij toegankelijk aanbod voor jeugdigen en hun ouder(s)/verzorger(s) is te vinden in het ‘Overzicht preventief jeugdhulp aanbod, 2022’.