Geef spullen een 2e leven via Plein van Hergebruik

Rijsenhout – Begin februari is de pilot ‘Plein voor Hergebruik’ gestart op de milieustraat in Rijsenhout voor een periode van drie maanden. Met deze pilot werkt Meerlanden aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Een mooie stap in de richting van de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum. 

Circulair Ambachtscentrum

In 2021 heeft de gemeente Haarlemmermeer samen met Meerlanden een prijsvraag gewonnen van het Programma Circulair Ambachtscentrum. In het programma Circulaire Ambachtscentra werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat samen met de NVRD, VNG en BKN en Stichting Repair Café aan Circulaire Ambachtscentra. Met het winnen van deze prijsvraag hebben de gemeente en Meerlanden een subsidie ontvangen om stappen te zetten in de ontwikkeling van een Circulair Ambachtscentrum. Dat is een locatie of netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. 

Schoner en duurzamer 

Met het Plein voor Hergebruik op de milieustraat in Rijsenhout wordt ervaring opgedaan en input gegenereerd voor de verdere doorontwikkeling van de milieustraten. Het uitgangspunt hierbij is dat het onnodig storten en verbranden van afval wordt voorkomen. Zo wordt bijgedragen aan een schonere duurzame leefomgeving. Alleen wanneer er geen hergebruik of up-cycling mogelijk is, wordt het afval zorgvuldig gerecycled via de milieustraat.  

Kleding en apparaten

Naast de gebruikelijke kringloopspullen is er op het plein specifiek aandacht voor herdraagbare kleding en (na reparatie) nog werkzame apparaten. Van de E-waste kan op dit moment 80 tot 85% worden gerecycled. Dat lijkt veel, maar het streven is dat een apparaat direct na reparatie weer kan worden gebruikt en niet enkel de losse onderdelen. 

Ook bouwmaterialen 

Meerlanden werkt ook samen met Stichting Circulair West om hergebruik van afgedankte bouwmaterialen te onderzoeken. Bezoekers kunnen tegels, houten planken en ander bruikbaar bouwmateriaal inleveren bij De Meerbox op het Plein voor Hergebruik.  De materialen die hier worden ingeleverd worden gesorteerd en geschikt gemaakt voor hergebruik.

Alle inwoners van de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer zijn van harte welkom om nog bruikbare spullen een tweede leven te geven en in te leveren bij het Plein voor Hergebruik bij de milieustraat van Meerlanden in Rijsenhout.