Flexibele inzet van brandweerpersoneel

Aalsmeer – Op 27 november jl. heeft het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland ingestemd met het Dekkingsplan 2018-2021. Het dekkingsplan, dat iedere vier jaar wordt opgesteld, maakt inzichtelijk hoe de brandweerkazernes, mensen en materieel binnen de regio worden verdeeld.

Dekkingsgraad

Belangrijk voor Aalsmeer is dat het nieuwe dekkingsplan maatregelen bevat om de dekkingsgraad en de paraatheid in de regio te verbeteren. Uit een eerdere analyse van de brandweer bleek dat de dekkingsgraad in onder meer Aalsmeer en Uithoorn verbeterd kan worden. Inzet van de TS4, een brandweervoertuig met vierpersoonsbezetting, is al een verbetering.

Het nieuwe dekkingsplan stelt voor om het regionale brandweerpersoneel en -materieel flexibeler in de regio in te zetten en de strikte scheiding tussen beroeps- en vrijwillige kazernes op te heffen. Dat betekent dat er overdag beroepspersoneel op de vrijwilligerskazernes komt.

Moderniseren

De flexibilisering van personeel en materieel past bij het streven om de brandweerorganisatie verder te moderniseren en te professionaliseren. In maart 2018 besluit het bestuur van Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland over het uitvoeringsplan. Uitgangspunt is dat de plannen worden gerealiseerd binnen de bestaande financiële kaders van de brandweer.