Fietsbrug ligt op z’n plaats

Aalsmeer – De aanleg van een hoogwaardige openbaar vervoer-verbinding en de herinchting van de Burgemeester Kasteleinweg is in volle gang. In totaal wordt de vrije busbaan tussen de kruising met de Fokkerweg, door Aalsmeer tot en met de Poelweg in Uithoorn 4,6 kilometer lang.

De aanleg van HOVASZ wordt ook een flinke verbetering voor fietsers. Zo wordt er in Aalsmeer, parallel aan de Burgemeester Kasteleinweg 1,5 kilometer ontbrekend snelfietspad aangelegd en wordt het fietspad over een lengte van ruim 2 kilometer verbreed. Momenteel wordt gewerkt aan een fietstunnel bij het kruispunt met de Legmeerdijk en de voltooiing van de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug nadert. Deze ‘klus’ wordt door menig inwoner nauwlettend in de gaten gehouden.

Eind oktober arriveerde het schip met hierop de brug en begin november is gestart met het plaatsen van de brug. Deze ligt nu op z’n plek, nu gaat Dura Vermeer verder met het realiseren van de aansluitingen op de dijkwegen. Misschien iets eerder, maar de planning is dat eind december onder de Aalsmeerderbrug gefietst (en gewandeld) kan worden.

Foto: Jan Ran