Tweede sociaal loket in de Waterlinie geopend

Uithoorn – Op maandag 12 november heeft wethouder Ria Zijlstra (sociaal domein en maatschappelijke ondersteuning) een tweede sociaal loket geopend in gezondheidscentrum de Waterlinie. Met het loket -dat de gemeente deelt met Uithoorn voor Elkaar- wil de gemeente zorg en ondersteuning laagdrempeliger beschikbaar maken voor haar inwoners.

Tijdens de opening werden iedereen die een kijkje kwam nemen getrakteerd op overheerlijk gebak van arbeidstrainingscentrum de Morgenster van Ons Tweede Thuis.
De komst van het loket was ook een grote wens van met name de huisartsen in het gezondheidscentrum. Veel mensen komen met al dan niet specifiek aanwijsbare klachten als eerste bij de huisarts terecht. Maar niet iedere klacht is van lichamelijke aard of oplosbaar door huisartsen. Als de huisarts of een andere zorgverlener uit de Waterlinie vermoedt dat er andere problematiek aan de klachten ten grondslag ligt, is de drempel om nu door te verwijzen vele malen lager.

Wethouder Zijlstra: “We horen steeds vaker verhalen van mensen dat ze lang geleden al met bijvoorbeeld hun huisarts hadden gesproken. Deze gaf dan het advies contact op te nemen met de gemeente om te kijken waar wij hulp en ondersteuning kunnen bieden. Maar dan gaan mensen naar huis, gaan op de bank zitten en durven de stap niet meer te nemen om naar ons toe te komen. Deze drempel is nu weggenomen. Mensen kunnen direct vanuit de huisarts zonder afspraak het informatie- en adviespunt binnen lopen. En ik ben eigenlijk ook wel trots op deze samenwerking, die uniek is in Nederland. Of eigenlijk: waar een klein dorp als Uithoorn groot in kan zijn.”

Van uitstel naar afstel

Het komt vaak voor dat mensen met bijvoorbeeld schulden te laat aankloppen voor hulp. Erger had voorkomen kunnen worden als er eerder actie was ondernomen. Maar zeker als het gaat om problemen die gevoelig liggen, ervaart iemand al snel stress. Daarnaast is er -zoals bijvoorbeeld in het geval van een uitkering- ook een afhankelijkheidsrelatie met de gemeente. De directe doorverwijzing zonder afspraak maakt vroegtijdige signalering en daarmee mogelijke escalatie van problemen beter haalbaar.

Uitbreiding dienstverlening

Op maandag- en dinsdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur is een klantmanager van de gemeente aanwezig. De klantmanager beantwoordt vragen over wonen, welzijn, zorg, ondersteuning bij armoede en schuldhulpverlening, overlast, werk en inkomen en jeugdhulp. In principe kunnen alle vragen beantwoord worden in de Waterlinie. In een enkel geval zal het echter nog nodig zijn naar het gemeentehuis te komen, bijvoorbeeld als het nodig is om een intake te doen. De gemeente deelt het loket met Uithoorn voor Elkaar. Dat betekent dat alle vormen van hulp en ondersteuning – van ‘licht’ tot ‘zwaar’- op één punt toegankelijk zijn.