Feestelijke eerste paal voor Flower Tower

Aalsmeer – Met een dertigtal rake klappen sloegen Lex en Naomi, het vierjarig zoontje en zevenjarig dochtertje van ontwikkelaar Peter Ruigrok, op dinsdag 10 december de symbolische eerste paal van Flower Tower aan de Japanlaan in Green Park Aalsmeer. Op deze locatie komt een permanente logiesvoorziening voor arbeidsmigranten, die ruimte biedt aan tweehonderd bedden.

Verantwoordelijkheid

Een kleine honderd belangstellenden waren aanwezig bij de symbolische eerste paal. Wethouder Robert van Rijn gaf in zijn speech aan dat hij er trots op is dat de bouw van de permanente logiesvoorziening nu echt van start gaat. “De vraag naar arbeidsmigranten blijft onverminderd hoog. De bouw van deze voorziening past bij het uitgangspunt van het college dat iedereen goed en veilig moet kunnen wonen. Ook arbeidsmigranten. Het is belangrijk dat we daarin als overheid en bedrijfsleven onze verantwoordelijkheid nemen.”

Ontwikkelaar Peter Ruigrok vult aan: “Ik ben blij dat na een lange periode van voorbereiding gestart kan worden met de realisatie van het migrantenhotel in Aalsmeer en dat de arbeidsmigranten gehuisvest kunnen worden in de omgeving waar zij werken.” 

Complexe periode

Ook Dick van der Harst, directeur van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. gaf aan verheugd te zijn met de start bouw. “We hebben een complexe periode achter de rug. We hebben met veel verschillende partijen overlegd en veel aan inspraak gedaan. Maar heel fijn dat de bouw nu echt kan beginnen.”  De bedoeling is dat de Flower Tower eind 2020 gereed is.