Extra inzet Meerlanden voor afvalinzameling

Aalsmeer – Door de coronamaatregelen ziet Meerlanden in alle wijken een sterke toename van het aanbod van afval en grondstoffenstromen. Dit is een landelijke ontwikkeling als gevolg van dat meer mensen thuis blijven door het Covid-19 virus. Het gaat om gemiddeld 10 tot 30% meer aanbod waardoor verzamelcontainers structureel sneller vol zitten. Bij de verzamelcontainers wordt veel meer afval naast de verzamelcontainer geplaatst, omdat deze vol is of het niet door de opening van de containers past (bijplaatsingen), maar ook illegale stort. Dit is afval dat niet in de verzamelcontainer mag, maar toch aangeboden wordt, bijvoorbeeld omdat het te druk is op de milieustraat of om er sneller vanaf te zijn. 

Inzamelingen opgeschaald

Meerlanden heeft sinds half maart verschillende maatregelen genomen om de dienstverlening door te laten gaan. Enerzijds maatregelen de ledigingsfrequentie te kunnen opschalen anderzijds maatregelen om alle medewerkers binnen de RIVM-richtlijnen veilig te kunnen laten werken. Zo is het aantal inzamelingen opgeschaald en wordt er op maximale capaciteit gereden, waardoor er nu ongeveer 20% meer ledigingen plaats vinden dan normaal.

Er worden structureel meer voertuigen en mensen ingezet om dit te realiseren. In april en mei is er ook op alle feestdagen doorgewerkt en ingezameld, normaliter vindt er op feestdagen geen inzameling plaats. Deze aanpassingen vergen bovenmatige inspanning en bereidheid van de Meerlanden medewerkers en zorgen ervoor dat de beschikbare voertuigen op maximale capaciteit worden ingezet. 

Na het inzamelen van afval en grondstoffen, moet dit ook worden verwerkt. Vooral in het weekend kunnen de ledigingen niet verder worden opgeschaald, omdat Meerlanden het ingezamelde afval niet kan aanbieden bij verwerkers, die dan gesloten zijn.

Extra verzamelcontainers

Ondanks de extra maatregelen lukt het niet alle verzamelcontainers in Aalsmeer en de regio de gehele week beschikbaar te hebben. In de week van 4 tot 10 mei zijn de effecten hiervan nadrukkelijk zichtbaar geweest in Kudelstaart. Dit betreurt Meerlanden uiteraard.  

In overleg met de gemeente Aalsmeer zal Meerlanden op kritieke locaties de mogelijkheid van het tijdelijk plaatsen van extra verzamelcontainers onderzoeken. Deze week is er al een extra verzamelcontainer voor Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken geplaatst op de Zwanebloemweg in Kudelstaart. 

Illegale stort

Meerlanden vraagt inwoners begrip te hebben voor de uitzonderlijke situatie die ontstaat door het Covid-19 virus. Inwoners kunnen ook helpen! Hoe minder capaciteit en tijd Meerlanden hoeft te besteden aan bijplaatsingen en illegale stort, hoe meer zij zich kan richten op de inzameling. Is een container tijdelijk niet beschikbaar? Neem dan het afval en grondstoffen mee terug naar huis en breng het een dag later weg. Zet vooral geen afval neer wat er niet hoort bij de verzamelcontainer. 

Foto: Zakken met plastic, blik en drinkbakken rond het (volle) inzamelpunt op het Drie Kolommenplein afgelopen donderdag 14 mei.