Extra geld voor cultuureducatie

Aalsmeer – Scholen en culturele instellingen in Noord-Holland krijgen vier jaar lang extra geld, in totaal 1.5 miljoen, voor cultuuronderwijs vanuit de subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (CMK). Het Loket Cultuureducatie Amstelland, dat ook de scholen in Aalsmeer bedient, heeft succesvol een projectplan ingediend en ontvangt nu subsidie voor vier jaar (2017-2020) om cultuureducatie nog meer onderdeel te laten worden van het lesprogramma op de scholen. Woensdag 15 maart beleefde deze Cultuureducatie met Kwaliteit in de Lichtfabriek in Haarlem een feestelijke start. Gedeputeerde Jack van der Hoek, wethouder Gertjan van der Hoeven en schooldirecteur Heleen Broerse, beiden uit Aalsmeer, en de projectleider van het Loket Cultuureducatie Amstelland, Noëlle Slinger, vertelden de aanwezigen welke kansen zij zien voor cultuuronderwijs.

Aalsmeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen werken samen in het Loket Cultuureducatie Amstelland en in deze gemeenten heeft cultuureducatie op zowel het primair als het voortgezet onderwijs al een groot succes. Wethouder Gertjan van der Hoeven: ”In Aalsmeer ontwikkelt het Loket al een aantal jaar cultuurprogramma’s van hoge kwaliteit. Zij ontwikkelden samen met culturele instellingen en de scholen een samenhangend, doorlopend activiteitenprogramma en blijven dit aanbod vernieuwen. Ik was dan ook erg blij om samen met de anderen in Haarlem over enkele voorbeelden uit Aalsmeer te kunnen vertellen.”

De regeling Cultuureducatie met Kwaliteit is een matchingsregeling. De gemeente Aalsmeer draagt zelf ook financieel bij aan de cultuureducatieprogramma’s, maar door het extra matchingsgeld van de provincie is het mogelijk om cultuureducatie nog meer een onderdeel van het onderwijs te maken.

In Aalsmeer hebben de afgelopen drie jaar zo’n 3.600 kinderen meegedaan aan een cultuureducatieprogramma van het Loket. Zes van de tien basisscholen doen mee aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Daarnaast nemen alle twee de scholen voor voortgezet onderwijs programma’s af van het Loket. In totaal worden er 34 programma’s en 4 leerlijnen aangeboden.