Experiment doorstroming van eengezinswoning naar gelijkvloerse woning

De Ronde Venen – Om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen naar wens wonen en de woningvoorraad doelmatig en slim wordt ingezet is het bevorderen van de doorstroming een ambitie van zowel GroenWest als de gemeente De Ronde Venen. Dit is ook vastgelegd in het ondernemingsplan van GroenWest en de woonvisie van de gemeente. Dit heeft geresulteerd in een concrete prestatieafspraak over doorstroming. Belangrijke vraag: Waarom moet de doorstroming worden bevorderd en wat is het probleem.
Door de lage mutatiegraad van eengezinswoningen is het voor (startende) gezinnen moeilijk om een eengezinswoning te bemachtigen. Zij hebben een lage slaagkans en een langere wachttijd1. En dat terwijl de woningvoorraad van GroenWest in De Ronde Venen voor ongeveer twee derde bestaat uit eengezinswoningen. In 2013 was slechts 29% van het aanbod vrijgekomen woningen een eengezinswoning, in 2012 was dit 38%. Beide percentages liggen beduidend lager dan het totale aandeel eengezinswoningen van GroenWest in De Ronde Venen. In de eengezinswoningen met een huur tot de huurprijsgrens (€ 699)2 van GroenWest in De Ronde Venen wonen relatief veel oudere huishoudens: 47% van de eengezinswoningen wordt bewoond door huurders van 55 jaar en ouder.
Kortom: de ouderen die wonen in een eengezinswoning en eigenlijk willen verhuizen zijn de kurk in de fles: zij wonen zelf niet naar wens en houden door er te blijven wonen een woning bezet die eigenlijk aantrekkelijk is voor andere huishoudens die op hun beurt misschien ook weer een woning bewonen die voor andere huishoudens aantrekkelijk is. Doorvertaald naar een oplossing betekent dit een inzet op het verleiden van verhuisgeneigde oudere doorstromers, waardoor de kurk (deels) uit de fles gaat
en er een verhuisketen op gang gebracht kan worden waardoor meerdere huishoudens meer naar wens kunnen gaan wonen.Meer info lees de Nieuwe Meerbode woensdag 13 januari