Excuses bestuur Green Park Handbal voor vechtpartij

Aalsmeer – Afgelopen zaterdag 5 februari is de handbalwedstrijd voor de BeNe League tussen Greenpark Aalsmeer en Visé gestaakt vanwege een vechtpartij, waarbij enkele spelers van beide teams elkaar te lijf gingen. Er komt een onderzoek door het Tuchtcollege en er zullen zeker maatregelen volgen. Ook het bestuur van Green Park Handbal Aalsmeer neemt het incident hoog op en laat weten alle medewerking te zullen verlenen aan het onderzoek. Tevens is een brief gestuurd naar alle leden en betrokkenen waarin excuses wordt gemaakt. 

In strijd met normen en waarden

“Als ieder andere handballiefhebber zijn wij als bestuur van Green Park Handbal Aalsmeer erg geschrokken van de incidenten tijdens de wedstrijd van onze Heren 1 van afgelopen zaterdag in de Bloemhof”, begint het bestuur het schrijven aan leden en betrokkenen. “Het mag duidelijk zijn, dit kan en mag niet gebeuren tijdens welke handbalwedstrijd dan ook. Hetgeen gebeurd is, is in strijd met onze normen en waarden die wij als vereniging uitdragen. Wij keuren elk geweld en wangedrag, in welke vorm dan ook, af!” 

 Speler voorlopig geschorst

De afgelopen dagen hebben er diverse gesprekken met de betrokkenen, het team, coaches, begeleiders en het bestuur plaats gevonden. “Wij verlenen alle medewerking aan het Tuchtcollege die zich zal buigen over deze incidenten en de rode en blauwe kaarten die na afloop aan een aantal speler(s) van Aalsmeer en de tegenstander zijn uitgedeeld”, vervolgt het bestuur in de brief. “In afwachting van deze tuchtzaak heeft het bestuur van Aalsmeer besloten om de desbetreffende speler voorlopig te schorsen. Dit is uitgebreid met de speler en het team besproken. De betreffende speler heeft diverse keren zijn excuses aangeboden en uitgelegd dat hij reageerde op de zware overtredingen die vooraf op zijn teamgenoot werden gemaakt. Het bestuur begrijpt de emotie, maar geweld straffen met geweld is nooit de oplossing en zeker niet op een handbalveld! Het bestuur van Green Park Handbal Aalsmeer en de desbetreffende speler betreuren de gehele gang van zaken en bieden haar excuses aan voor een ieder die hierdoor is getroffen”, besluiten Petra Rooyakkers (bestuurslid) en Mike van der Laarse (voorzitter) van Green Park Handbal Aalsmeer.