Enquête gemeenten over woonruimteverdeling

Aalsmeer – Op regionale schaal wordt de discussie gevoerd over de verdeling van sociale huurwoningen in eigendom van een woningcorporatie. Tijdens het informatief overleg op 13 november heeft de gemeenteraad van Aalsmeer inhoudelijk input geleverd aan de hand van een aantal stellingen.

Het college van burgemeester en wethouders laat in een schrijven aan de fracties weten hun mening van belang te vinden, maar ook die van de inwoners.

Daarom wordt nu door de vijftien samenwerkende gemeenten in de woningmarktregio Amsterdam, waaronder Aalsmeer, deze maand een enquête onder inwoners gehouden. De enquête bestaat uit tien vragen over hoe de schaarse sociale huurwoningen in de regio zo eerlijk mogelijk verdeeld kunnen worden.

De enquête wordt uitgezet namens de gezamenlijke gemeenten. Daarnaast gaat de gemeente Aalsmeer de enquête via haar eigen communicatiekanalen uitzetten. Ook besteedt de Huurdersvereniging Aalsmeer – Kudelstaart in haar nieuwsbrief aandacht aan deze enquête.

Na de zomer wordt er een nieuwe participatieronde voor gemeenteraden georganiseerd. Uiteindelijk moet dit hele traject resulteren in een beleidsvoorstel dat ter vaststelling aan alle gemeenteraden in de regio wordt voorgelegd.

Foto: De huurhuizen van woningbouwvereniging Eigen Haard in de Spoorlaan.