Energietoeslag Aalsmeer 2023

Aalsmeer – Dit najaar krijgen huishoudens met een laag inkomen € 800,- energietoeslag van de gemeente. Inwoners van wie de gemeente Aalsmeer weet dat zij recht hebben op energietoeslag, krijgen de energietoeslag automatisch op hun rekening.

Op dinsdag 3 oktober is de wet energietoeslag 2023 vastgesteld. Dankzij deze wet kunnen inwoners met een laag inkomen dit najaar energietoeslag krijgen. Er wordt hard gewerkt om dit zo snel mogelijk te regelen.

Uitbetaling energietoeslag

Heeft u energietoeslag voor 2022 ontvangen, dan krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch op uw rekening gestort als u:

  • een uitkering van de gemeente ontvangt (Participatiewet, IOAW of IOAZ); of
  • bijzondere bijstand of een minimaregeling ontvangt; of
  • bij uw AOW-pensioen een AIO-aanvulling van de SVB ontvangt; of
  • eerder energietoeslag heeft ontvangen en hier nog steeds recht op heeft.

Geldt dit voor u, dan hoeft u niets te doen. U krijgt dit najaar een brief en daarna krijgt u het bedrag automatisch op uw rekening gestort.

Energietoeslag aanvragen

Het kan zijn dat u energietoeslag 2022 heeft gekregen, maar de toeslag voor 2023 niet automatisch krijgt. Geldt dit voor u, dan krijgt u hier een brief over.

Denkt u wel recht te hebben op energietoeslag? Dan kunt u de toeslag zelf aanvragen. Ook als u nog niet eerder energietoeslag heeft gekregen, kunt u een aanvraag doen.

Energietoeslag aanvragen kan zodra de inwoners die de toeslag automatisch ontvangen, het bedrag hebben gekregen. Kijk voor meer informatie en aanvragen op de pagina energietoeslag.

Hulp bij laag inkomen
Heeft u moeite om rond te komen, geldzorgen en/of schulden? Of andere vragen? U staat er niet alleen voor. Alle hulp van de gemeente Aalsmeer voor inwoners met een laag inkomen vindt u op de pagina alle hulp bij een laag inkomen. Het Sociaal loket kan samen met u naar de mogelijkheden kijken en helpt u graag. Vooraf een afspraak maken is wel een vereiste. Bel 0297-387575 of mail naar sociaalloket@aalsmeer.nl.