Energieproject Kinderhulp Afrika in Oeganda

Aalsmeer – De Aalsmeerse stichting Kinderhulp Afrika heeft in Oeganda de zorg voor 1.000 kinderen. De meesten van hen zijn wees. Ze gaan naar school, krijgen onderdak en een voedzame maaltijd. Ook in Oeganda zijn de energieprijzen enorm gestegen. Daarom investeert Kinderhulp Afrika in zonne-energie en zonnepanelen. Onlangs is gestart met een eerste project om energie te besparen. In totaal zijn 75 lantaarnpalen vervangen door 25 solar lantaarnpalen. Dit levert een besparing van 2.500 euro per jaar op. 

De aanschaf van de lantaarnpalen is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van inwoners uit Aalsmeer. Er is maar liefst 2.500 euro gegeven. Dit bedrag heeft Ontwikkelings-Samenwerking Aalsmeer (OSA) verdubbeld naar 5.000 euro. Hierdoor kon dit eerste energieproject worden gestart! Kinderhulp Afrika bedankt iedereen die een bijdrage heeft gegeven. 

Kinderhulp Afrika wil graag meer apparaten op zonne-energie laten werken en zonnepanelen plaatsen. Elke financiële bijdrage is welkom om dit mogelijk te maken. Een gift kan overgemaakt worden naar IBAN NL43INGB0000005066 t.n.v. St. Kinderhulp Afrika o.v.v. solar. Ga voor meer informatie naar www.kinderhulp-afrika.nl/solar