Eerste paal voor nieuw sportpark Rijsenhout

Rijsenhout – Op donderdag 4 april werd de 1e paal van het gezamenlijke clubgebouw van voetbalvereniging SCW, tennisvereniging Rijsenhout en ijsclub De Blauwe Beugel – samen verenigd in de Stichting Sportpark Rijsenhout (SSR) – de grond ingeslagen. Dit was een feestelijk feit en gebeurde onder grote belangstelling van dorpsgenoten, leden en sponsoren. Naast het clubgebouw omvat het project twee padelbanen en een combibaan (skeeleren/schaatsen). Deze zullen binnenkort worden opgeleverd en officieel geopend.
Rijsenhout krijgt hiermee een schitterend (ver)nieuw(d) sportpark!

Bundeling krachten
“Het hogerliggende doel is de leefbaarheid van het dorp een positieve impuls te geven. Door de krachten van de drie verenigingen te bundelen zorgen we dat sporten in Rijsenhout in de toekomst mogelijk blijft en bouwen we aan een mooie toekomst voor het dorp”, aldus Peter van Veen, voorzitter van SSR. Hij benadrukt verder dat dit unieke project mogelijk is gemaakt door de volhardende gezamenlijke inspanningen van de inwoners, leden, vrijwilligers en sponsoren. “We doen dit samen! Het project kent een lange historie die teruggaat tot 2016 en waarbij de officiële aanvraag bij Stichting Leefomgeving Schiphol eind 2017 is ingediend.” Een bijzonder dankwoord is uitgesproken naar Stichting Leefomgeving Schiphol. “Dit project is niet vanzelf gegaan en kende nogal wat obstakels en tegenvallers. SLS is hierin een zeer betrouwbare partner gebleken door wiens support en substantiële (ophoging van de financiële) bijdrage het project ondanks alles gerealiseerd kan worden”, aldus Van Veen.


Nog 150.000 euro sponsoring nodig
Weliswaar is al een belangrijk deel van de middelen en eigen bijdragen gefinancierd, maar er is nog een bedrag van 150.000 euro nodig. Daarom doet de vereniging een oproep hierbij te helpen door te sponsoren en anderen aan te moedigen dat ook te doen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via sponsoring@sportparkrijsenhout.nl.

Eerste paal
Ook Stichting Leefbaarheid Rijsenhout 2030 levert een financiële bijdrage door een gift en renteloze lening. De voorzitter van SSR bedankt Stichting Leefbaarheid Rijsenhout 2030 voor haar bijdrage en nodigde Co van der Laarse (secretaris Stichting Leefbaarheid Rijsenhout 2030) en Johan Dekker uit de 1e paal te slaan. Bij het slaan van de 1e paal werd een hardhouten paal gebruikt die symbool staat voor de ‘volhardende’ inzet van alle betrokkenen voor dit grootse project. Ook symbolisch is het aantal van 90 heipalen. Iedere paal staat voor de duur van een maand die het project ongeveer gekost heeft. Na het historische moment was er een hapje en een drankje.

(Foto aangeleverd door SCW/Gideon Schoof)