Eerste deel project oeverbescherming Vinkeveen opgeleverd

Vinkeveen – De houten oeverbescherming van de Vinkeveense Plassen is aan vervanging toe en afgelopen voorjaar is hiermee gestart. Woensdag 12 december stond Recreatie Midden-Nederland, samen met gemeente De Ronde Venen en aannemerscombinatie Van der Lee – Reimert, stil bij de oplevering van het eerste gedeelte van dit omvangrijke project. Gedurende ruim een half jaar heeft de aannemer, onder directie van ingenieursbureau De Aquanoom, nieuwe oeverwanden en steigers langs de zandeilanden en legakkers geplaatst.

In 2019 wordt het vervolg van het project voorbereid, waarna vanaf 2020 ook op andere plaatsen de oude houten beschoeiing, steigers en vlonders worden vervangen. Voor deze volgende fase gaat Recreatie Midden-Nederland samen met de gemeente onderzoeken of daarbij ook een natuurvriendelijke beschoeiing toegepast kan worden.

Het project wordt gefinancierd vanuit het voormalig Recreatieschap Vinkeveense Plassen, dat sinds 1 januari is opgegaan in Recreatieschap Stichtse Groenlanden. Gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht dragen ook financieel bij aan het project. Recreatie Midden-Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten namens Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

Recreatiegebied

Het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is tevreden over de uitvoering van het project tot nu toe. “Een goede oeververdediging is belangrijk voor dit unieke recreatiegebied. Het groeiend aantal bezoekers aan de Vinkeveense Plassen kan zo op een veilige manier blijven genieten van het gebied. De eilanden worden behouden en de toegankelijkheid en veiligheid van aanlegplaatsen verbeterd.” Ook Paul Kotvis, directeur van Recreatie Midden-Nederland, is enthousiast over het uitgevoerde werk. “We kunnen terugkijken op een geslaagde uitvoering van het eerste gedeelte. Het ziet er niet alleen goed uit, door het gebruik van duurzame materialen gaat deze beschoeiing 50 jaar mee en is het een goed alternatief voor de vroegere houten planken.” Meer informatie: www.werkenaandevinkeveenseplassen.nl