Afscheid ds. Guus Vos van de Christelijke Gereformeerde Kerk

Mijdrecht – Per 1 mei 2021 is aan ds. Guus Vos, op zijn verzoek, emeritaat verleend. Op 11 april a.s. neemt hij afscheid van zijn gemeente “De Wegwijzer”. Samen met zijn echtgenote Laura wordt hij uitgezonden naar Malawi. Ds. Vos is als parttime predikant zeven jaar verbonden geweest aan CGK “De Wegwijzer”. Een actieve en betrokken predikant met een groot hart voor het pastoraat en het missionaire werk. In de pastorie was men altijd van harte welkom bij het echtpaar Vos. Vele malen heeft hij zowel in de eigen gemeente als daarbuiten, de erediensten, trouw- en rouwdiensten en andere bijzondere diensten mogen leiden.

Het emeritaat betekent voor ds. Vos niet dat hij op zijn lauweren gaat rusten. In de dienst van afscheid zullen Guus en Laura Vos vervolgens als missionair-diaconaal werkers vanuit de CGK gemeente worden uitgezonden naar Malawi.

Vertrekken

Nog voor de zomer vertrekken zij in opdracht van Stichting Raise uit Voorthuizen naar dit land in Zuidoost-Afrika. Ds. Vos zal met het lokale bestuur leidinggeven aan het missionaire-diaconale project genaamd “Grace Farm”. Dit is de naam van de boerderij in Malawi waar Stichting Raise de lokale bevolking helpt een mini-economie te creëren, onder meer met het verbouwen van gewassen zoals soja, mais en macadamia notenbomen. Daarnaast is er op het terrein van Grace Farm een kliniek, een school en een weeshuis waar Stichting Raise verantwoordelijk voor is. De kinderen krijgen christelijk onderwijs en ontvangen liefde en aandacht die nodig is om uitzicht te hebben op een hoopvolle toekomst. Ds. Vos heeft ruime ervaring met zuidelijk Afrika opgedaan in de tijd dat hij missionair directeur was van een Bijbelschool en een TEE-project in Mozambique van 2004 – 2012. Daarvoor was hij predikant in Purmerend en Assen.

De dienst live of achteraf volgen kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten. Gebruik daarbij de link kerkdienstmeebeleven.nu