Ronde Venen tekent voor sneller en beter inburgeren

De Ronde Venen – 16 Utrechtse gemeenten, waaronder gemeente De Ronde Venen, gaan nauwer samenwerken bij de opvang en begeleiding van statushouders. Zodat statushouders sneller de taal leren, een opleiding volgen en meer kans maken op de arbeidsmarkt. Op woensdag 17 juni ondertekende wethouder Rein Kroon, namens gemeente De Ronde Venen de vernieuwde bestuursovereenkomst Asiel & Integratie. In de overeenkomst staan afspraken over de inkoop van taaltrajecten en het voortzetten van de succesvolle regionale aanpak ‘de doorgaande lijn’. Daarmee breiden de gemeenten de bestaande samenwerking uit. Aanleiding is de nieuwe inburgeringswet, die ingaat op 1 juli 2021.

Inburgering samen inkopen

Per 1 juli 2021 zijn gemeenten weer verantwoordelijk voor de inburgering. Nieuwkomers krijgen een passend aanbod en zullen onder regie van de gemeente een inburgeringstraject volgen. De U16 gemeenten willen samen taalonderwijs en arbeidsmarktoriëntatie voor inburgeraars gaan inkopen. Zo kunnen inburgeraars van kwalitatief goed taalonderwijs gebruik maken in de regio Utrecht en maken malafide taalscholen geen kans meer. Inburgeraars kunnen bovendien op passend niveau en op meerdere momenten in het jaar met werk-taaltrajecten starten. Ook is de doorstroming naar regulier middelbaar en hoger onderwijs verbeterd. Deze brede aanpak helpt de inburgeraar met sneller en beter de taal te leren, een opleiding te volgen en betaald werk te vinden. In het najaar volgt een inkoopconvenant met afspraken tussen de gemeenten die meedoen met de inkoop.