De Dorper: Overleg en hoe nu verder?

Aalsmeer – Op maandag 28 november heeft De Dorper weer een bijeenkomst met en voor bewoners van het centrum. De avond is in De Oude Veiling in de Marktstraat en begint om 19.30 uur. Wethouder Robbert Jan van Duijn komt langs om zich voor te stellen. Belangrijke punten deze avond zijn de verkeersveiligheid in het centrum (presentatie door P. Slavenburg), uiteraard de ontwikkelingen met betrekking tot Schiphol en hoe nu verder met De Dorper? Nu al geruime tijd bestaat het bestuur uit slechts twee actieve leden en dat is te weinig. Daarom nogmaals een oproep. Komen er geen nieuwe bestuursleden bij dan stelt het bestuur voor om De Dorper op te heffen en samen te voegen met andere wijkoverleggen. Mochten nieuwe leden zich melden dan wordt uiteraard het wijkoverleg van het Centrum voortgezet.

Maandag ook dorpsoverleg Kudelstaart

De Dorpsraad Kudelstaart houdt ook op maandag 28 november dorpsoverleg in het Dorpshuis, aanvang 20.00 uur. Voor de pauze zullen Frank van Rijn en wijkagent Frans van Uxem aanwezig zijn. Frank is bij de gemeente belast met onder andere jeugdzaken en komt vertellen over de ontwikkelingen rondom de verplaatsing van de Future naar de voormalige bibliotheek. Verder zal, zoals tijdens elk dorpsoverleg, de verkeerskundige maatregelen in Kudelstaart aan de orde komen, ondermeer het verkeer op de Kudelstaartseweg, en diverse onderwerpen als het bouwplan ‘Womens Eye’, wel of geen tweede supermarkt Kudelstaart, Schiphol en natuurlijk onderwerpen/vragen die bewoners zelf aan de orde stellen. Het bestuur verwacht weer een vol Dorpshuis en overweegt, gelet op de belangstelling van vorige avonden (zie foto), uit te wijken naar de grote zaal.