De Brug in beweging voor slachtoffers aardbeving

Aalsmeer – De kinderen van basisschool De Brug hebben woensdag 22 februari geld opgehaald voor giro 555 door in beweging te komen voor de slachtoffers van de aardbeving. Nadat de kinderen via het Jeugdjournaal, gesprekken in de klas en informatieve teksten veel hadden gehoord over de aardbeving in Syrië en Turkije op 6 februari wilden ze in actie komen om te helpen. Daarom is er een sponsoractie georganiseerd door de leerlingenraad en leerkrachten. Ouders, grootouders, buren en bekenden hebben een donatie gedaan. In ruil daarvoor gingen de kinderen vijftien minuten bewegen. Aangemoedigd door het publiek is er woensdag een kwartier lang intensief gesprongen, gebokst, gehoepeld en gezwaaid. Alle bewegingen werden voorgedaan door 15 leerlingen. De actie ‘in beweging voor de aardbeving’ heeft 4.522,33 euro opgebracht. Het bedrag wordt door de school overgemaakt op giro 555. De leerlingen, leerkrachten en ouders zijn trots op de inzet van de kinderen voor deze actie en natuurlijk de mooie opbrengst.