D66, PvdA en Groen Links: Waterfront afblazen?!

Aalsmeer – D66, Pvda en GroenLinks zijn van mening dat de ontwikkeling van het Waterfront op dit moment geen goed idee is en dat de plannen in de ijskast moeten. Subsidie van Schiphol maakt dit plan mogelijk. Om hinder te compenseren wordt parkeerhinder in de Hornmeer gecreëerd.  Er zijn verschillende redenen, volgens de partijen, om even rustig aan te doen met de ontwikkeling van het Waterfront. Parkeeroverlast, (on)bereikbaarheid Kudelstaart en, niet onbelangrijk in deze tijd van ernstige bezuinigingen, de kosten. Bovendien was het uitgangspunt voor de subsidie van Schiphol een breed gedragen plan.

Parkeeroverlast

De gemeente heeft berekend dat er 250 parkeerplaatsen nodig zijn om de drukte, veroorzaakt door het Waterfront, op te vangen. In de plannen zijn slechts 60 parkeerplaatsen opgenomen. Ronald Fransen (GroenLinks): “Dan ga je de buurt, de Hornmeer, ernstig met parkeeroverlast confronteren en dat is een slechte zaak.”

Bereikbaarheid Kudelstaart

Naast dit plan, wordt ook het fort Kudelstaart ontwikkeld. Bovendien zijn er plannen in Kudelstaart om woonwijk Westeinderhagen (ongeveer 275 woningen) te ontwikkelen. Jelle Buisma (PvdA): “De verkeersdruk die al deze plannen apart veroorzaken is misschien op te brengen voor Aalsmeer en Kudelstaart, maar samen maken ze Kudelstaart vanuit Aalsmeer volledig onbereikbaar door de toegenomen verkeersdrukte.”

Gedragen plan

Schiphol heeft 4,2 miljoen euro beschikbaar gesteld om dit plan te ontwikkelen als schaamlap voor de extreme overlast. Voorwaarde, die Schiphol aan deze subsidie stelde, is dat het een breed gedragen plan is. Inmiddels hebben bewoners meer dan 250 handtekeningen opgehaald tegen de plannen. Judith Keessen (D66): “Van een breed gedragen plan is geen sprake als 97% van de direct omwonenden aangeeft zich ernstig zorgen te maken over de parkeeroverlast.” 

Financiën

Naast de bijdrage van Schiphol draagt de gemeente zelf ook nog 2,2 miljoen euro bij. Dit terwijl er structureel een tekort is van minimaal 3 miljoen per jaar. Het totale project Waterfront kost 6,4 miljoen en alle lasten die daaruit voortkomen (rente, afschrijving en onderhoud) zijn voor de gemeente. En dat in een tijd van forse bezuinigingen. D66, PvdA en GroenLinks roepen daarom het B&W en de overige raadsfracties op om de plannen voor het Waterfront nu niet uit te voeren.

Foto: Van links naar rechts: Ronald Fransen (GroenLinks), Judith Keessen (D66) en Jelle Buisma (PvdA) op Surfeiland Vrouwentroost.