Commissies in vergadering in Raadhuis

Aalsmeer – Op woensdag 6 december komen de fracties bijeen voor de oordeelsvormende commissie Ruimte en op donderdag 7 december vergadert de commissie Maatschappij en Bestuur in het Raadhuis. Beide vergaderingen beginnen om 20.00 uur. Belangstellenden zijn welkom in de raadzaal. Meekijken via de livestream kan natuurlijk ook. De uiteindelijke besluitvorming over de agendapunten vindt plaats in de raadsvergadering van 21 december aanstaande.

Bestemmingsplan Zijdstraat

In de commissie Ruimte op woensdag 6 december komt het bestemmingsplan Zijdstraat aan de orde. De Zijdstraat is van groot belang voor het gehele winkelgebied. Binnen de huidige bestemming is wonen op de begane grond toegestaan. Met het nieuwe besluit is dat niet meer mogelijk. Er wordt hiermee voorkomen dat leegstaande winkelpanden worden omgezet naar woningen. Hiermee blijft de winkelstraat in stand en wordt het winkelgebied versterkt.

Motie watertappunten

De gemeente Aalsmeer is één van de weinige gemeenten in Nederland waar nog geen watertappunten zijn. De PvdA, GroenLinks, D66 en FlorAalsmeer vragen, via een motie, het college te onderzoeken welke vijf locaties geschikt zijn voor het plaatsen van watertappunten, hier de raad over te informeren en te streven naar de aanleg ervan voor de zomervakantie van 2024.

Nota Sociaal Domein

In de commissie Maatschappij en Bestuur op donderdag 7 december wordt gesproken over de Nota Sociaal Domein 2024-2027. De nota ‘Omzien naar elkaar, verbinden en versterken’  is opgesteld na gesprekken met inwoners, maatschappelijke partners, bedrijven, de adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad.

Doel is het creëren van een samenleving waarin inwoners zich gezien voelen, naar elkaar omkijken, zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen én zorg en hulp krijgen als dat nodig is. In Aalsmeer gaat dat van oudsher goed: er zijn veel vrijwilligers, verenigingen en onderlinge verbanden. Maar ook hier verandert de samenleving in rap tempo. Er is meer diversiteit, het wordt drukker en veeleisender. Daarom is blijvende aandacht voor het welbevinden van inwoners belangrijk. De gemeente kan daaraan bijdragen maar moet keuzes maken, zodat collectieve en individuele hulp en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben geboden kan blijven worden.

Feest en partyschip

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Aalsmeer moet worden gewijzigd om up-to-date te blijven. Het gaat specifiek om de toevoeging  van de begrippen ‘feest’ en ‘partyschip’ waarbij het verboden wordt op een partyschip gelegenheid te geven tot deelnemen aan een feest als dat gepaard gaat met de concrete vrees voor verstoring van de openbare orde of de veiligheid.

Vaste agendapunten

Daarnaast staan er altijd een aantal vaste zaken op de agenda, zoals de mededelingen vanuit de fracties, actieve informatie door het college en de regionale samenwerking in diverse verbanden.