Commissies gaan digitaal vergaderen

Aalsmeer – Op dinsdag 9 februari vergadert de commissie Ruimte en Economie weer digitaal. Voorzitter deze avond is Dirk van Willegen en de aanvang is 20.00 uur. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de livestream op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl). Op de agenda staan het actieplan Klimaatadaptatie Aalsmeer 2021-2026, vaststellen van de bestemmingsplannen ‘Oosteinderweg 2020’ en ‘Parkmeer’, borgstelling lening Eigen Haard en koersdocument Mobiliteit Aalsmeer. De vergadering wordt rond half elf besloten met informatie over de regionale samenwerking en het vragenkwartier. 

Bestemmingsplan Parkmeer

Bestemmingsplan Parkmeer is de herontwikkeling van het in ongebruik geraakt voormalig glastuinbouwgebied aan de Stommeerkade. Net na de bocht, aan de wegzijde (tegenover de waterpartij) gaan maximaal 10 grondgebonden woningen (vrijstand en/of 2 onder 1 kap) gebouwd worden. En daarachter, met zicht op de Burgemeester Hoffscholteweg, wordt een kleinschalig bedrijventerrein (voor bedrijven tot en met categorie 2) gerealiseerd.

Complimenten en klachten

Twee dagen later, op donderdag 11 februari, nemen de fracties opnieuw vanaf 20.00 uur thuis achter de computer plaats voor de digitale vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur. Voorzitter deze avond is Ronald Fransen. Na het vaststellen van de agenda en mededelingen van het college wordt gesproken over het jaarverslag Complimenten en Klachten 2019, wordt de stand van zaken gegeven betreft het Herstelfonds corona en vindt een evaluatie plaats van het project Waterveiligheid. 

Verbod lachgas

Tot slot wordt voorgesteld om recreatief gebruik van lachgas in enkele gebieden binnen de gemeente te verbieden en dit besluit op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). “Recreatief gebruik van lachgas leidt tot schade aan de volksgezondheid en samenleving en vormt een probleem in Nederland. Gelet op de gezondheidsrisico’s rond het oneigenlijk gebruik van lachgas is het kabinetsvoornemen om in 2021 lachgas toe te voegen aan de Opiumwet. Hierdoor zal zowel bezit als handel landelijk verboden zijn”, aldus de uitleg van het college. 

Ook de vergadering van de commissie Maatschappij en Bestuur is te volgen via de livestream op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl).