Cheque Lionsclub voor Het Vergeten Kind

Aalsmeer – Caroline Mekke, voorzitter van Lionsclub Aalsmeer Ophelia, heeft deze week een cheque van 7.650 euro overhandigd aan Chablis Platenburg van de Stichting Het Vergeten Kind (voorheen Guusje Nederhorst Foundation). De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hebben in het afgelopen jaar verschillende fundraisingactiviteiten op touw gezet en hebben daarmee dit prachtige bedrag opgehaald. De fundraisingactiviteiten zijn zeer divers geweest. Er is een wijnactie, een kerstmarkt, een Rolling Dinner en een Bloemenfestival gehouden.

Gemiddeld één

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kwetsbare kinderen in de samenleving. Chablis Platenburg gaf aan dat met elkaar het verschil gemaakt kan worden om deze kinderen te helpen. In Nederland hebben ruim 100.000 kinderen een onveilig of instabiel thuis, worden mishandeld of verwaarloosd. Dit is in iedere schoolklas gemiddeld één! Voor 55.000 kinderen gaat het zelfs zo mis, dat ze noodgedwongen niet meer thuis kunnen wonen.

Nieuw huis

Het geld van Lionsclub Aalsmeer Ophelia zal worden gebruikt voor de bouw van Het Huis van Het Vergeten Kind. In Mierlo is eenzelfde huis waar veel kinderen gedurende de vakanties of weekenden gebruik van maken. Door de goede ervaringen zijn de wachtlijsten helaas erg groot. Daarom wordt gestart met de bouw van een nieuw huis op een centralere plek in Nederland, Almere. Het wordt een grote, liefdevolle plek voor tienduizenden kwetsbare kinderen. Alle kinderen met een instabiele of onveilige thuissituatie kunnen hier hun zorgen en ellende even opzij zetten. Door het geven van aandacht en positieve ervaringen wordt hun kans op ernstige gedragsproblemen en schooluitval bovendien een stuk kleiner.

Chablis Platenburg gaf aan enorm blij te zijn met dit mooie bedrag en bedankte de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia heel hartelijk!