CDA: Zijn parkeergarages voldoende beveiligd?

Uithoorn – Naar aanleiding van de ramp met de Freemantle Highway waarbij een kleine 4.000 auto’s in meerdere of mindere mate betrokken waren, heeft de fractie van het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het college over de situatie in Uithoorn.

“Op dit moment kent Uithoorn twee overdekte en/of gesloten openbare voorzieningen voor het parkeren van voertuigen. Het maakt op dit moment niet uit of de geparkeerde voertuigen een benzinemotor hebben of een diesel-aggregaat of dat deze elektrisch worden voortbewogen. Experts zijn van mening dat de ramp op de boot ontstaan is door spontane ontbranding van een of meerdere elektrisch aangedreven voertuigen en het blussen van een dergelijke brand vergt nogal wat inspanning. Het blijken vooral de elektrische voertuigen te zijn die erg moeilijk te blussen zijn.”

“De vraag is dan ook of Uithoorn beschikt over een dergelijke voorziening die dat kan en of als dat niet zo is dan de veiligheidsregio waar Uithoorn deel van uitmaakt in ieder geval beschikt over zo’n voorziening. En als dat zo is, hoe snel kunnen we die dan in Uithoorn beschikbaar krijgen, in geval van nood. Ook is de vraag of Uithoorn al beschikt over een protocol over het parkeren van elektrisch aangedreven voertuigen in publieke parkeervoorzieningen en of we dat dan niet zouden moeten ontwikkelen?

In toenemende mate wordt bij grotere nieuwbouwprojecten al ‘verdiept’ gebouwd, waarbij parkeerplaatsen onder het te bouwen complex worden aangelegd. In feite is dat dus al overdekt parkeren zoals bij de Regent en recentelijk nog bij Allure aan de Wilhelminakade. Het CDA is van mening dat we daar ook in Uithoorn iets van moeten vinden want in 2030 zullen we, als het aan de regering ligt, eigenlijk alleen nog maar elektrisch gaan rijden en al die auto’s zullen we ergens moeten parkeren. Maar waar?

Wij zien uit naar de antwoorden van het college en werken graag mee aan een veilige oplossing”,
was getekend,

A.A.André Jansen, CDA.