Divendal wil graag burgemeester blijven

De Ronde Venen – Burgemeester Maarten Divendal wil graag nog een periode burgemeester van De Ronde Venen blijven. Dat heeft hij donderdagavond 23 maart aan het begin van de raadsvergadering gezegd. Divendal (58) is sinds 22 november 2011 burgemeester van De Ronde Venen, zijn termijn loopt in november van dit jaar af. Een burgemeester wordt voor een periode van zes jaar door de Koning benoemd. Vorige maand is door de Commissaris van de Koning aan Maarten Divendal gevraagd of hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen. In een reactie heeft hij laten weten graag nog een periode te blijven. In een brief aan de Commissaris schrijft hij daarover: “De afgelopen periode van ruim vijf jaar heb ik met veel plezier het burgemeestersambt vervuld. De gemeente De Ronde Venen bestaat in haar huidige vorm nu ruim zes jaar. Ook voor de komende periode verwacht is als burgemeester een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van de gemeente. Ik hoop dat opnieuw te kunnen doen in een intensieve samenwerking met gemeenteraad, college, ambtelijke organisatie, inwoners, bedrijfsleven, organisaties en de regio.’

Procedure tot benoeming
Door aan te geven dat hij graag voor een nieuwe termijn burgemeester van de gemeente wil zijn, is een van de eerste stappen gezet in de herbenoeming van Maarten Divendal. De komende weken wordt vanuit de gemeenteraad een vertrouwenscommissie samengesteld. Deze wordt gevraagd een oordeel te vormen over het functioneren van de burgemeester op basis van profielschets die in 2011 is opgesteld. Ook zal de commissie met de burgemeester spreken en uiteindelijk een concept-aanbeveling doen die in een besloten gemeenteraadsvergadering wordt besproken. Als de raad ermee instemt wordt deze naar de Commissaris van de Koning gestuurd. De Commissaris zendt de aanbeveling, inclusief zijn advies, naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister draagt vervolgens de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning.