twee keer stemmen 20 maart

Briefstemmen voor 70-plussers in Aalsmeer

Aalsmeer – Op 17 maart is het weer tijd om te stemmen: dan worden de leden van de Tweede Kamer gekozen. De gemeente neemt extra maatregelen om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan stemmen. Zo kunnen kiezers van 70 jaar en ouder bij deze verkiezing vanuit huis per brief stemmen.

Hoe werkt het?

Alles wat u nodig heeft om uw stem uit te brengen ontvangt u thuis. Eind februari ontvangt u uw stempluspas, de kandidatenlijst en een gezondheidscheck. De stempluspas is een speciale stempas voor 70-plussers. Met deze pas kunt u uw stem uitbrengen in het stemlokaal of iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. 

Uiterlijk 11 maart ontvangen alle 70-plussers in Aalsmeer een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een uitgebreide uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunnen ouderen hun stem bij deze Tweede Kamerverkiezing dus ook per brief uitbrengen.

Versturen of afgeven

De briefstem kan per post verstuurd worden. Zorg dat de briefstem voor woensdag 17 maart 21.00 uur aankomt. Dat kunt u doen door uw briefstem vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur per post te versturen. U kunt uw briefstem ook afgeven bij het gemeentelijk afgiftepunt in het Raadhuis op het Raadhuisplein. Het afgiftepunt zal geopend zijn van woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag 17 maart van 7.30 tot 21.00 uur.