Bouw 17 appartementen bij Stommeerkade

Aalsmeer – Met de ondertekening van een overeenkomst tussen Parkmeer BV en de gemeente is een appartementengebouw bij de Stommeerkade een stap dichterbij. Het gebouw met 17 woningen komt in de plaats van twee vrijstaande woningen die eerder op die plek waren gepland.

“Een mooi initiatief waar we als college erg blij mee zijn”, zegt wethouder Ruimtelijke Ordening Bart Kabout. “Het aantal mensen dat hiermee aan een woning wordt geholpen stijgt. We verlenen dan ook graag medewerking aan het realiseren van een omgevingsvergunning voor dit plan.” De omgevingsvergunning voor de bouw is al aangevraagd.

Starters en ouderen

Het bouwplan dat Parkmeer BV voor eigen rekening en risico wil realiseren betreft 17 koopappartementen voor starters en ouderen in de categorie middelduur. De woningen worden ontsloten via een inrit vanaf de Stommeerkade. Op eigen erf worden parkeerplaatsen aangelegd conform de Nota Parkeernormen Aalsmeer. Voor de woningen geldt een anti-speculatiebeding en een zelfbewoningsverplichting. Beide voor de duur van 5 jaar. Het appartementengebouw krijgt een uitstraling die in de wijk past. Hugo van Luling van Parkmeer BV: “Het heeft even geduurd, maar dankzij de politiek in Aalsmeer kunnen we dan nu gaan beginnen. We hebben er zin in”.

Foto: Hugo van Luling van Parkmeer BV (links) en wethouder Bart Kabout tekenen de anterieure overeenkomst.