Borden voor veilige recreatie op Westeinder

Aalsmeer – Afgelopen week zijn op diverse plekken langs de Aalsmeerse vaarroutes borden geplaatst waarop de gedragsregels voor veilige recreatie op het water staan vermeld. Het initiatief voor deze borden is tot stand gekomen vanuit de samenwerking tussen de gemeente Aalsmeer, Politie, Brandweer, Stichting Westeinder Aalsmeer Promotie en de Stichting Westeinder Zeil Wedstrijden. Gezamenlijk hebben deze partners het doel om veilig en ‘sociaal’ gedrag op het water te bevorderen. 

Hard varen, harde muziek

Veilig gedrag op het water is al een aantal jaren een punt van aandacht. De aanhoudende overlast van te hard varen, harde muziek, alcoholgebruik en feesten op het water en de eilanden was voor de gemeente aanleiding om dit op te nemen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. 

De partners zijn een samenwerking, cq. project gestart om veiligheid op het water te bevorderen. De projectgroep zet in op het voorkomen van ongewenst en onveilig gedrag op het water door duidelijke voorlichting te geven en regels vast te stellen.

Naleving

Maar er wordt ook toegezien op naleving daarvan. Burgemeester Gido Oude Kotte: “In onze waterrijke gemeente hebben wij het voorrecht om dicht bij huis te kunnen recreëren op het water. Voorwaarde daarbij is natuurlijk wel dat dit veilig gebeurt en we willen overlast voorkomen voor omwonenden en eigenaren van eilandjes in de Westeinderplassen. Te hard varen en alcoholgebruik door (jonge) schippers zien we helaas nog te vaak. 

Rekening houden met elkaar

Geniet van onze unieke Westeinderplassen, maar doe dit verantwoord en houd rekening met elkaar. En ouders, houd een oogje het zeil als uw kinderen het water op gaan. Door samen verantwoordelijkheid te nemen kunnen we ons plassengebied veilig houden tijdens het vaarseizoen.”