Bomenwandelingen in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – De gemeente nodigt inwoners uit om mee te praten over de toekomst van bomen in Aalsmeer en Kudelstaart. Bomen dragen bij aan een gezonde, maar natuurlijk ook aan een mooie leefomgeving. De gemeente wil de waarde en kwaliteit van het huidige bomenbestand behouden en waar mogelijk verder verbeteren en werkt daarom aan een Bomenplan.

Aanvullend op de in mei/juni gehouden enquête en de gesprekken met (groen)vertegenwoordigers hierover organiseert de gemeente bomenwandelingen in Kudelstaart (op dinsdag 29 juni), Oosteinde (op woensdag 30 juni) en Centrum (op maandag 5 juli), alledrie ’s avonds vanaf 19.30 uur.

Belangstellenden kunnen zich nog opgeven voor deze wandelingen en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van de gemeente en de boomexperts van Tree-o-logic. De geldende corona-maatregelen worden uiteraard in acht genomen tijdens de wandelingen. Aanmelden is wel een vereiste en dit kan via het formulier op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl).