Bomen weg voor nieuw riool in Linnaeuslaan

Aalsmeer – De gemeente gaat een nieuw riool aanleggen in de Jac. P. Thijsselaan en de Linnaeuslaan. Het bestaande riool is sterk verouderd en kan het rioolwater niet goed meer afvoeren naar het gemaal ter hoogte van de A.H. Blaauwstraat. Het nieuwe riool wordt aangelegd tussen de kruising Jac. P. Thijsselaan/Berkenlaan en het gemaal nabij de Stommeermolen.

Voor de werkzaamheden moet de Jac. P. Thijsselaan worden opengebroken. Het nieuwe riool wordt in de Linnaeuslaan gedeeltelijk in de groenstrook gelegd. Op de kruising tussen de Linnaeuslaan en de Jac. P. Thijsselaan moet de weg worden opengebroken om het nieuwe riool op het bestaande riool te laten aansluiten. Ook moet de weg tussen de Linnaeuslaan 78 en de A.H. Blaauwstraat worden opengebroken. Hier ligt een hoofdgasleiding in de groenstrook. 

Om het nieuwe riool te kunnen aanbrengen wordt allereerst bestrating verwijderd en worden aan beide kanten van het nieuwe riool damwanden aangebracht. De grond tussen deze damwanden wordt ontgraven en het waterniveau tussen de damwanden omlaag gebracht door middel van bemaling. Vervolgens wordt het nieuwe riool aangebracht en de bestrating hersteld.

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Begonnen wordt aan het gedeelte in de Linnaeuslaan tussen de nummers 14 en 76, vervolgens wordt gewerkt vanaf nummer 76 naar het gemaal ter hoogte van de A.H. Blaauwstraat en als laatste wordt het nieuwe riool onder de molentocht aangelegd in de Jac. P. Thijsselaan tussen de Linnaeuslaan en de Berkenlaan. Tijdens de wegafsluitingen wordt een omleidingsroute ingesteld. 

Kappen en nieuwe bomen

Bij het maken van de plannen is gekeken hoe zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden. De ligging van het riool is hierop aangepast. Naar verwachting moeten elf bomen worden gekapt. Hiervoor is eind juni een kapvergunning aangevraagd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt gekeken of er bomen zijn die toch behouden kunnen blijven. In de toekomst worden nieuwe bomen geplant in het kader van het project Het Groene Lint.

De planning is om in september te starten met het aanleggen van het nieuwe riool en de werkzaamheden duren tot februari 2021.